Pizzaa ja politiikkaa -keskusteluilta 21.11. klo 18

Tervetuloa ke 21.11. klo 18 Cafe Agapessa (Kyllikinkatu 2) Pizzaa ja politiikkaa-iltaan.

Illan aikana pureudutaan Minna Mustosen alustuksen pohjalta “KD:n perhepoliittiseen ohjelmaan” ja keskustellaan aiheesta.

Nautimme myös pientä iltapalaa, jonka Jyväskylän paikallisosasto tarjoaa.

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu: elisa.kuosmanen@kd.fi.

Jyväskylän nuoria kannustettava päihteettömään kesään

Nuorten päihdeongelma on yhteinen huolenaihe Jyväskylässä. Jyväskylän Kristillisdemokraattien mielestä nuorille olisi tarjottava selkeitä vaihtoehtoja päihteettömään juhlintaan ja elämäntapaan.

Konkreettinen toimi olisi järjestää keväällä koulujen päätöspäivänä ”Selvin päin kesään” tapahtuma yhdessä kaupungin, nuorten ja yhteistyötahojen kanssa. ”Selvin päin kesään” on Raittiuden ystävät ry:n lanseeraama konsepti. Siitä on hyviä kokemuksia Lohjalta, jossa kaupunki on järjestänyt tapahtuman jo keksi kertaa yhteistyössä nuorten, paikallisten järjestöjen, seurakuntien ja Sininauhaliiton kanssa.

Tapahtumassa nuorille järjestetään päihteettömäksi rajatulla alueella toimintapisteitä ja monipuolista ohjelmaa. Mukaan kutsutaan myös vanhempia. Lohjalla tapahtumaan on osallistunut noin 600 nuorta. Osa nuorista on kertonut, että ilman tapahtumaan osallistumista päihteidenkäyttö olisi ollut todennäköistä.

Jyväskylän KD:n mielestä tapahtuman järjestäminen lisäisi kaupungin strategian mukaisesti nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja vahvistaisi yhteisöllisyyttä. Se tukisi kulttuurin muutosta päihteettömään suuntaan ja ehkäisisi päihteidenkäytöstä aiheutuvia haittoja. ”Selvin päin kesään” -tapahtuma olisi nuorille hyvä startti päihteettömään kesänviettoon.


Jyväskylän KD paikallisosaston vuosikokouksessa 8.10.2018

Omaishoitajan vapaan järjestämiseen vaihtoehtoja

Ikäihmisten määrä lisääntyy tulevina vuosina. Kasvavaan hoidon ja hoivan tarpeeseen vastaaminen edellyttää suunnittelua ja kehittämistä.

Omaishoito on hyvin inhimillinen ja samalla kustannustehokas hoitomuoto, jonka käyttö on kasvanut Jyväskylässäkin. Kristillisdemokraatit esittää, että omaishoidon tukea kehitetään niin, että otetaan käyttöön esim. Vaasassa käytössä oleva läheislomitusmahdollisuus. Läheislomituksessa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana sijaisena voi toimia sukulainen, naapuri tai muu luotettava henkilö. Omaishoitaja voi turvallisin mielin viettää vapaansa, kun tietää läheisensä olevan tutussa ympäristössä tutun ihmisen seurassa.

Läheislomitus tuo lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta omaishoitajan vapaan järjestelyihin. Jyväskylän KD:n mielestä läheislomitus olisi yksi hyvä keino vastata tulevaisuuden tarpeisiin ikäihmisten hoidossa.


Jyväskylän KD:n kannanotto vuosikokouksessa 8.10.2018

Jyväskylän KD:n sääntömääräinen vuosikokous 8.10 klo 18

KD:n Jyväskylän paikallisosaston vuosikokous pidetään Jyväskylän Seudun puhdistamolla (Raivionsuntti 10) 8.10.2018 klo 18.00.

Aluksi tutustutaan Jyväskylän seudun puhdistamoon. Kierrokselle on hyvä varautua ottamalla mukaan kumisaappaat. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Puolueen 2. varapuheenjohtaja Tomi Kuosmanen pitää poliittisen tilannekatsauksen.

Visakorpi: Kaupungin tilinpäätöksessä paljon ilonaihetta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan vuoden 2017 tilinpäätöksen. KD:n ryhmäpuheenvuoron aiheesta käytti valtuutettu Marika Visakorpi. Hän kehui 2000-luvun parhaan tilinpäätöksen pitävän sisällään monia ilonaiheita, mm. työttömyyden laskun ja uusien yritysten määrän kasvun. Myös asuntorakentaminen oli ennätysvilkasta, ja väestö kasvoi ylittäen 140.000 asukkaan rajan.

Visakorpi kiitteli, että yleisesti ottaen taloudessa on pysytty hyvin, ja tehostamistoimetkin ovat talouden kannalta onnistuneet. Toimintojen tehostamisen yhteydessä on kuitenkin samalla kiinnitettävä huomiota palveluiden laatuun ja henkilöstön jaksamiseen. Onneksi sairauspoissaolojen kasvun hillintään on jo lähdetty etsimään keinoja.

Huolenaiheitakin valtuutettu Visakorpi toi esiin. Kaupungin velkaantuneisuus on edelleen korkea, joten tarkkuutta taloudenpidossa tarvitaan jatkossakin. Perusturvan menoja ajatellen vakavaa huomiota on kiinnitettävä huumausaineiden ja niihin liittyvän rikollisuuden kasvuun. Moniammatillisen ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmän kokoamista on syytä kiirehtiä, jotta päihdepalvelut saataisiin toimiviksi. Kaupungin tilojen sisäilmaongelmien hoitoon on edelleen suhtauduttava vakavasti, vaikka tilanne on hieman parantunut joitakin vuosia aiempaan nähden. Kaupungin omistamia tiloja on myös paljon tyhjillään, noin 40.000 m2, ja myös tähän on etsittävä ratkaisuja edelleen aktiivisesti.

KD:n valtuustoryhmä oli kokonaisuutena tyytyväinen hyvään talouden kehitykseen, ja halusi antaa siitä kiitokset luottamushenkilöille, viranhaltijoille sekä koko kaupungin henkilöstölle.