Valtuutettu Tapani Mäen puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 6.11.2023

* Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta ryhmämme on kiinnittänyt huomiota JVA:n korkotuottotavoitteeseen. Aikaisempina vuosina KD-ryhmän esityksestä, ei sitä ole hyväksytty, vaikka sitä on esitetty.

Tässä taloustilanteessa voimme hyväksyä nyt tuon 300 tuhatta, koska lupausten mukaan tätä ei tehdä asukkaiden vuokria nostamalla. Tätä haluan myös alleviivata, että tästä lupauksesta pidetään kiinni, eikä vuokria nosteta – ei teoriassa, ei käytännössä.

Kaupunginjohtajan esitys kunnallisveron 0,64 % -yksikön korotuksesta on yhteiskuntavastuullinen ja maltillinen, eikä se vaaranna elinkeinoa, eikä kilpailukykyä.

Tiedämme, että ensi vuosi tulee olemaan vieläkin vaikeampi ja jos veroprosenttia ei nyt koroteta, se vaarantaa mm. peruspalveluja. Olisi täysin vastuutonta jos vaihtoehdoksi tulisi esimerkiksi velanotto. Siinä jäisi nauru vetävän käteen.

Poikkeuksellinen ja vaikea taloustilanne vaatii vastuullisuutta. Kuitenkaan saadut verotulot eivät saa ”valua hiekkaan tai kadota savuna ilmaan”. – Tarkoitan tällä sitä, että jatkossa on tehtävä vastuullista ja kurinalaista talouspolitiikkaa ja sen mukaisia päätöksiä. On katsottava tarkkaan mikä on tärkeää ja mikä ei.

Tätä valtuuston käymää verokeskustelua ei tule politisoida vasemmisto-oikeisto kysymykseksi. Nyt on kysymys yhteiskuntavastuusta, hyvinvoinnista, peruspalveluista koko Jyväskylän yhteiseksi hyödyksi.

Veroja ei pidä korottaa verojen takia, mutta kun perusteet, tosiasiat ja tilanne sitä vaatii, se on tehtävä. – Kristitty on vastuullinen veronmaksaja. Loppujen lopuksi kysymys on lähimmäisistä välittämisestä, kuten lapsista, vanhuksista, sairaista ja perheistä.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (KD)

Jyväskylä