Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2024. Hallituksen esityksessä on huomioitu hyvin ryhmämme evästykset suhteessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen, joka sekin oli jo toki vastuullinen ja pitkälti ajatustemme mukainen.

Kiitämme siitä, että kasvun ja oppimisen palveluihin on löydetty vielä 2M€ lisää kohdennettevaa, millä voidaan turvata päiväkotien ja koulujen toimintaa kohtuuttomilta leikkauksilta, mikä tuntui olevan kaikille ryhmille tärkeää.

Toisaalta tässä taloustilanteessa on väistämätöntä, että kaikilla toimialoilla joudutaan tekemään hankaliakin toimenpiteitä, mutta niiden priorisointia on tehty kuntalaisia, työntekijöitä, sidosryhmiä ja poliittisten ryhmien näkemyksiä kuullen.

Hieman talousarviossa mietityttää muutamien kohtien realistisuus, esimekrikisi maanmyyntivoittotavoitteen nosto vielä kh:ssa ja sairauspoissaolojen väheneminen. Toki toivomme, että näissäkin tavoitteissa onnistumme.

Lisäksi pohdimme, mistä löydämme vielä vuosille 2025-2026 tarvittavat sopeutukset. Alustavaa suunnitelmaa tästä jo toki on, mutta poliittisesti vaikeat rakenteelliset ratkaisut ovat vielä monelta osin tekemättä. Näihin kysymyksiin joudutaan siis palaamaan jo ensi vuonna.

Joka tapauksessa KD-ryhmä on siis valmis menemään tällä talousarviolla tulevaan vuoteen. Kiitämme viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä talousarvioprosessista tähän asti, ja toivotamme lautakunnille, johtokunnille ja jaostoille viisautta käyttötaloussuunnitelmiin.

Jatketaan hyvää yhteistyötä näiden haastavienkin kysymysten äärellä.

Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja