KD:n ryhmäpuheenvuoro, talousarvio 2022, kaupunginvaltuusto 29.11.2021  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kristillisdemokraattien valtuustotyhmä haluaa heti alkuun kiittää sekä kaikkia viranhaltijoita että luottamushenkilöitä syksyn talousarvio prosessista. Hyvin haastavassa kuntatalouden tilanteessa ollaan pääsemässä pitkälti hyvin yksimieliseen talousarvioon, joka tehdään nyt viimeistä kertaa ennen alue uudistusta tässä laajuudessa. Kaupunginhallituksen esityksessä on paljon hyvää ja kannatettavaa, mutta toki aina myös joitakin kehittämisen paikkoja.

Positiivisena asiana kd-ryhmän nostaa sen, että Kaupunginhallituksen on seminaarissaan huomioinut hyvin kaikkien ryhmien toiveita, ja mielipiteitä jakaneisiin kohtiin on löydetty pääosin kaikkia tyydyttäviä kompromissiratkaisuja.

Lautakuntien toiveet lisäresursoinneista soten ja sivistyksen toimialoille on lisätty täysimääräisesti, mihin olikin ryhmillä hyvin yhtenäinen tahtotila, ja lähetekeskustelussa saimme kuulla paljon hyviä perusteluita näille lisäkustannuksilla. 

Lähikirjastojen säilyminen ja kehittyvien kyläyhteisöjen toimintaedellytysten varmistaminen esimerkiksi Kuohulla ja Vesangassa soisi varmistettavan pidemmäksikin aikaa kuin vuodeksi kerrallaan, kuten muutama muukin ryhmä edellä totesi.

Suurimpana haasteena talousarviossa on puolestaan suuri alijäämä. Se kasvoi vielä Kaupunginjohtajan esityksestä yli miljoonalla nyt noin 19,7 miljoonaan euroon. Kuten jo lähetekeskustelussa mainitsimme on tämä mahdollista vain kertaluontoisesti hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Talouden tasapainottamisen haasteet jatkuvatkin varmasti koko valtuustokauden ajan. Lisäksi sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialuille, pienenee kuntatalouden volyymi noin puoleen nykyisestä, minkä myötä myös hallintoa tulee uudistaa. 

Tiukassa taloustilanteessa KD-ryhmää toivoo että nyt sovittavista määrärahoista pyrittäisiin myös pysymään. Viimeisinä vuosina on harmillisen monta projektia mennyt kustannuksiltaan pitkäksi, eikä sovituissa raameissa olla kaikilla toimialoilla pysytty. Aina ei toki voi ylityksiltä välttyä, mutta tahtotilan pitäisi olla vahvasti valtuuston hyväksymää budjettia kunnioittava. 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä oli lähtökohtaisesti valmis hyväksymään Kaupunginhallituksen talousarvio-esityksen sellaisenaan, mikäli kaikki ryhmät ovat siitä samaa mieltä. Nyt kun siihen on tehty muutama muukin muutosesitys, niin tulee myös meiltä yksi pieni muutosesitys.  Sen KD-ryhmä tekee valtuustoryhmien tukeen. Tämä säästö oli meillä esillä jo lähetekeskustelun yhteydessä, kun ryhmämme pyrki vastuullisesti esityksessään myös kattamaan toivomansa menolisäykset.

Esitämme siis tekstimuutosta budjettikirjaan sivulle 74 (Kaupunginvaltuusto ja -hallitus) 3. kappaleeseen. ”Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 150 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.”  

Tällä hetkellä vastaava tuki on 300 euroa per valtuutettu. Tästä koituvaa noin kymppitonnin säästö on toki mitätön summa yli miljardin euron budjetissa, mutta toimisi kuitenkin hyvänä eleenä kuntalaisille tässä tiukassa taloustilanteessa. Näkemyksemme mukaan tämä pienempikin summa riittäisi hyvin valtuustoryhmien toimintaan, ovathan esimerkiksi kaikki kaupungin tilat valtuustoryhmien käytettävissä maksutta.
Kiitos vielä kaikille hyvästä yhteistyöstä talousarvion 2022 valmistelussa.

KD:n esitystä valtuustoryhmien tuen puolittamisesta kannatti 13 valtuutettua eli KD:n ja Perussuomalaisten ryhmät muiden vastustaessa esitystä.

Petteri Muotka, 040 753 0344

kaupunginvaltuutettu (KD)

sivistyslautakunnan jäsen

valtuustoryhmän puheenjohtaja