Kaupunginjohtaja Timo Koiviston lehtijutussa “Miksi ei oppilaille annoksia?” (KSML 28.4.) esittämä näkemys kouluruoan järjestämisestä on virheellinen.

Ruokakassi ei ole kaupungin ylimääräinen vastaantulo perheille vaan valmiuslain asetuksen 191/2020 ja perusopetuslain sekä opetusministeriön ja opetushallituksen linjauksien/ohjeistuksien mukainen oikeus kaikille peruskoululaisille (Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarkoitettujen rajoitusten hallinnollinen toimeenpano varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Muistio. 21.4.2020.).

Uusi asetus ei ole kumonnut perusopetuslakia eikä jokaisen peruskoululaisen oikeutta kouluruokaan. Kouluruoka on pitänyt järjestää Suomen jokaisessa kunnassa kaikille peruskoululaisille, myös etäopetuksessa oleville.

Kouluruoan toteuttamistavat on jätetty asetuksessa kunnan päätettäväksi ja järjestämistä on voitu rajata vain, jos se on perusteltua koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kunnan on pitänyt seurata epidemiatilannetta ja järjestää kouluruoka sen mukaisesti.

Jyväskylän kaupunki on lakien mukaisesti järjestänyt kouluruokaa kaikille peruskoulun etäoppilaille ilman rajoituksia. Palautetta on tullut ruokapaketin “välipalatyyppisestä” sisällöstä ja vähäisestä jakokertamäärästä.

Sisällön kehittämisen lisäksi pakettia olisi pitänyt jakaa useammin. Kouluruoan jakelu on organisoitu asianmukaisesti koronaviruksen leviämisen mahdollisuuden minimoimiseksi.

Yli puolet Suomen kunnista ei ollut järjestänyt kouluruokaa etäopiskeleville peruskoululaisille ennen 12.4. 2020. Syynä tähän on ollut muun muassa tulkinnanvaraisesti muotoiltu valmiuslain asetus, jota kunnat ovat tulkinneet ja soveltaneet miten tahtovat tai eivät ollenkaan.

Uusien linjausten ja ohjeistuksen mukaan kunnat eivät saa mm. rajata kouluruoan jakamista perheille erityisen tarvitsevuuden tai tulojen perusteella.

Ihmetystä asiassa aiheuttaa se, miksi opetusministeriöllä sekä opetushallituksella meni yli viisi viikkoa 1. asetuksen voimaan tulosta (18.3.2020) sen ehdottoman tarpeelliseen selvennykseen ja linjaamiseen sekä ohjeistuksen muuttamiseen ja tiedottamiseen (21.4.2020).

Palautetta heti asetuksen voimaan tulon jälkeen oli annettu paljon. Ministeriö antoi myös yksityishenkilöille selventävää ohjeistusta sähköpostitse ennen kuin uusi ohjeistus tuli julkiseksi.

Tänä aikana monet lapset ovat olleet hätää kärsimässä, sillä kouluruoka on voinut olla heidän ainoa lämmin ateriansa viikossa. Lisäksi muun muassa lomautukset ovat tuoneet perheisiin vaikeuksia. Perusoikeuden lisäksi kouluruoka on ennalta ehkäisevä palvelu, joka säästää kuntia moninkertaisilta korjaavilta kuluilta.

Toivon, että lait ja asetukset tehtäisiin jatkossa niin selkeiksi, ettei niistä näin laajaa epäselvyyttä syntyisi.

Toivon myös, että ministeriö jatkossa tekisi linjaukset sekä tiedottaisi niistä tarkoituksenmukaisesti ja ajallaan.

Minna Mustonen
varavaltuutettu (kd.)
Jyväskylä, Korpilahti

kirjoitus on julkaistu aiemmin
5.5.2020 Keskisuomalaisessa