Petteri Muotkan puhe kaupunginvaltuustossa 29.8.2022:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut:

Köyhyysohjelmalla tavoitellaan pienituloisuudesta aiheutuvien (niin sosiaalisten, inhimillisten, kuin taloudellisten ongelmien) vähentämistä, segregaation torjumista ja suhteellisesta köyhyydestä johtuvan eriarvoisuuden kaventamista. Ohjelma sisältää johdannon lisäksi, nykytilan arviointia ja toimenpide-ehdotuksia.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää valmistelijoita siitä, että viime keväänä ryhmämme ohjelmaan antamia evästyksiä on kuultu.
Esimerkiksi ruoka-aputoiminta on nyt huomioitu hyvin. Ohjelmassa kerrotaan: “Lukemattomat suomalaiset ruoka-aputoimijat auttavat pienituloisia ja heikossa asemassa olevia kansalaisia pärjäämään, kun tulot eivät riitä menoihin ja ruoka uhkaa loppua. Vaikeudet korostuvat taloudellisen taantuman kohdatessa. Valmiiksi hauraassa asemassa olevat kärsivät kriisitilanteissa muita enemmän.”
Lisäksi ohjelmassa todetaan, että: “mm. ruoka-avussa ja seurakuntien tekemässä diakoniatyössä asiakasmäärät ovat kasvaneet.“ Ja nyt kun katsoo viimeaikaisia uutisia, niin avun tarvitsijoiden määrä ei näyttäisi olevan vähenemässä. Vapaaehtoisten toimijoiden työ tulee varmasti olemaan jatkossakin hyvin tärkeää, yhtälailla kuin järjestöjen ja seurakuntien toiminta, kaupungin omien palvelujen rinnalla.
Ryhmämme kiittää myös siitä, että keväällä mainitsemiimme toimenpideohjelman kohtiin on saatu nyt selkeyttä. Toivomme, että toimenpideohjelma jalkautuu hyvin käytäntöön, ja että tavoitteiden saavuttamista seurataan suunnitelmallisesti.
 - -
Petteri Muotka, 040 753 0344
kaupunginvaltuutettu (KD)
sivistyslautakunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja