KSML otsikoi 31.7. STT:n uutiseen perustuen artikkelin seuraavasti: ”Vihajärjestöksi luokiteltu ryhmä kerää varoja Päivi Räsäselle”. Kirjoitus antaa vääristyneen kuvan jutussa mainitusta oikeusapujärjestöstä Alliance Defending Freedom International (ADF), jonka toiminta-ajatuksena on puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta sekä kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vainolta. ADF on kerännyt varoja myös Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä varten. ADF on ilmoituksensa mukaan ollut mukana tapauksissa yli 100 maassa. Se on mm. puolustanut siepattuja ja avioliittoon pakotettuja tyttöjä Pakistanissa ja haastanut oikeuteen Venäjän viranomaisia, jotka ovat kieltäneet uskonnollisia yhteisöjä kokoontumasta jumalanpalvelukseen. Kun ottaa  huomioon sen vakavan vainon, minkä kohteena etenkin kristityt ovat esim. lukuisissa Aasian ja Afrikan maissa, on oikeudelliselle avulle varmasti tarvetta..

Jutussa ADF on jopa otsikkotasolla nimetty ”vihajärjestöksi”. Tämä arvio vaikuttaa perustuvan täysin kritiikittä Southern Poverty Law Center (SPLC) -nimiseen järjestön näkemykseen, jonka omaa toimintaa on paitsi oikeudenkäynneissä myös Yhdysvaltain valtamediassa (esim. The Washington Post: The SPLC has lost all credibility, The New York Post: The Southern Poverty ’anti-hate’ racket) useita kertoja kyseenalaistettu. SPLC:ta on kritisoitu siitä, että se on luonut ideologisesti perustellun oman viharyhmäluettelonsa.

Lisäksi ADF on jo keväällä 2022 Kanava -lehdelle antamassaan vastineessa kiistänyt SPLC:n esittämät ja STT/KSML:n jutussa toistetut väitteet näkemyksistään. ADF ei ilmoituksensa mukaan ole koskaan ajanut homoseksuaalisuuden kriminalisointia ja tuomitsee pakkosterilisaation.

Tätä taustaa vasten herää kysymys, minkälaiseen journalistiseen taustatyöhön tämäntyyppiset erittäin vahvat luonnehdinnat ja vääräksi ilmoitettujen tietojen edelleen levittäminen perustuu? Vai suhtaudutaanko eri järjestöihin eri kriittisyydellä? Kaikkia toimijoita on demokraattisessa yhteiskunnassa lupa ja peruste arvioida. Medialla on kuitenkin suuri vastuu siitä, että faktat ovat kohdillaan ja kaikkia arvioidaan samoilla mittapuilla. Muussa tapauksessa luottamus mediaan ja sen uskottavuus horjuvat pahasti.

Marika Visakorpi-Kemppainen
varapuheenjohtaja, Keski-Suomen Kristillisdemokraatit
kaupunginvaltuutettu, VT

Pekka Tuominen
KD:n puoluevaltuuston jäsen
Jyväskylä