Keinoja kiusaamisen ehkäisyyn:

 • Varhainen tuki perheille
 • Sosiaalisten taitojen opettelu
 • Hyvinvoinnin, toiveikkuuden ja sinnikkyyden harjaannuttaminen
 • Positiivinen pedagogiikka – Itsetuntemus ja tunne tulla nähydyksi, kuulluksi sekä kohdatuksi
 • Lasten keskenäinen vuorovaikutus
 • Väkivaltaista ja kiusaamista vähentävä kasvatus
 • Tunnetaitojen harjoittelu
 • Pienemmät ryhmäkoot lisäävät läheisyyden tuntua ja tuovat turvaa sekä luovat mahdollisuuden kehittää yhteisöllistä toimitakulttuuria
 • Uusia menetelmiä varhaiskasvatukseen, missä perhe toimii mukana -> Vanhempien ja lasten vuorovaikutus ja yhteinen harrastustoiminta (Kodin ja koulun yhteistyö)
 • Opettajilla riittävät mahdollisuudet puuttua kiusaamiseen ja rangaista siitä
 • Riittävät resurssit oppilashuoltoon
 • Oppilaalla oikeus myös erityisluokkaan, jos se on hänen etunsa mukaista.