Valtuutettu Marika Visakorpi-Kemppaisen puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 6.11.2023:

Marika Visakorpi-Kemppainen nosti kaupungin budjetin lähetekeskustelussa esiin Sepänkeskuksen tulevaisuuden. Sepänkeskus on ollut edullinen ja tärkeä kokoontumispaikka lukuisille eri ikäisiä henkilöitä edustaville järjestöille. Kun kaupunginjohtajan esityksessä Keski-Suomen Yhteisöjen tuen Sepänkeskukseen kohdistuva tuki esitetään lakkautettavaksi, tiedusteli Visakorpi-Kemppainen, mitä korvaavia tiloja järjestöille olisi tarjolla ja jäisikö Sepänkeskuksen rakennuksen ylläpidosta kaupungille joka tapauksessa kustannuksia.

Sivistystoimen toimialajohtaja Eino Leisimo vastasi kysymykseen kertomalla, että työn alla on uusi toimintamalli, jossa Liikuntapalvelut tulisivat operoimaan Sepänkeskuksen vuokraamista ja sen käyttö voisi jatkua edelleen järjestöjen käytössä. Tämä oli erittäin positiivinen uutinen.

Toiseksi Visakorpi-Kemppainen nosti esille perhepäivähoidon palvelurahan, jota esitetään lopetettavaksi. Järjestelmä otettiin muutamia valtuustokausia sitten Kristillisdemokraattien aloitteesta. Palvelurahaa on sen jälkeen maksettu 400 euroa perhepäivähoitajalle, joka hoitaa samalla yli 3-vuotiasta omaa lastaan, myös tämän hoidosta. Tämä on tuonut perheille lisää valinnanvaraa ja samalla säästänyt kustannuksia sillä, etteivät lapset ole siirtyneet päiväkoteihin. Visakorpi-Kemppainen tiedusteli, onko nyt varmaa, että tällainen esitys lopulta tulee säästämään? Leisimo vastasi, että vaikka lapsia voi tämän johdosta siirtyä päiväkoteihin, on arvioitu, että palvelurahan lopettamisella säästettäisiin noin 80.000 euroa.