Tarkastuslautakunta on tänä syksynä vieraillut Huhtasuon yhtenäiskoululla ja hankkinut lisää tietoa mm. inkluusion toteuttamisesta. Vierailulla saadun informaation perusteella inkluusiota voidaan koululla toteuttaa sen tarkoituksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy kaupunginhallituksen lausuntoon, että oppilaiden kokemuksia inkluusiosta on tarvetta vielä selvittää.

Nuorten palvelukokonaisuudessa SIB-vaikuttavuusinvestoinnin ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Tarkastuslautakunta kiittää nuorten tuen palvelukokonaisuuden kuvauksesta ja kannustaa tuen muotojen vaikuttavuuden arviointiin määrällisten käyntien rinnalle. Tarkastuslautakunta ehdotti parin vuoden takaisessa arvioinnissaan, että Nuorten talossa voisi olla koordinaattori, joka toimii linkkinä kaikkien eri toimijoiden välillä ja luo rakenteita sekä mahdollisuuksia, jotka varmistavat tiedonkulun ja toiminnan yhteisen kehittämisen kaikkien nuorten parissa työskentelevien kesken. Hienoa, että tämä on toteutunut. Yhteisen tilastollisen tietopohjan yhteensovittaminen on vielä kehitysvaiheessa ja tietosuojasyistä rajoitettua, mutta yhteinen asiakastyö Nuorten talossa luo kuitenkin mahdollisuuksia kustannustehokkaampaan ja vaikuttavampaan palveluun. Palveluverkoston reagointia palvelutarpeeseen voidaan toteuttaa yhteisöllisin muodoin, kuten yhteisöllisessä opiskeluhuollossakin.

Kaupunginhallituksen antaman selvityksen perusteella Jyväskylän kaupunki on reagoinut maahanmuuttaneiden palvelutarpeeseen hyvin. Vuoden 2023 alusta aloittaneen palveluyksikkö International Jyväskylän asiakasmäärä on lisääntynyt huomattavasti vuoden aikana, ja asiakkaat, kuten ukrainalaiset ovat ohjautuneet hyvin palveluihin, mikä edistää myös työllistymistä. International Jyväskylään integroitunut palveluverkosto tekee ansiokasta työtä Jyväskylän veto- ja pitovoiman edistämisessä.

Tarkastuslautakunta kiittää kaupunginhallitusta paneutumisesta lausuntoon ja hyödyntää kaupunginhallituksen vastauksia jatkoarviointien suunnittelussa.

Tapani Mäki

Kaupunginvaltuutettu, KD

Puheenjohtaja

Jyväskylän kaupungin Tarkastuslautakunta