Valtuustossa keskusteltiin tänään maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittämisestä, josta oli tehty valtuustoaloite:

KD ryhmän puheenvuoron asiasta pitänyt Marika Visakorpi-Kemppainen nosti esiin faktapohjaisen tiedon tarpeen. Maahanmuutto ja sen vaikutukset puhuttavat toistuvasti, joten objektiiviselle tiedolle on selvästi tarvetta ilman rasistisia tai sinisilmäisiä silmälaseja. Kristillisdemokraatit näkee kustannusten selvittämisen vaikutusarviointina, jossa sekä maahanmuuton kustannukset että taloudelliset hyödyt selvitetään. Onhan selvää, että esim. työikäisen henkilön muuttaessa maahan säästämme perusopetuksen kulut. Samanaikaisesti on selvää, että maahanmuutosta aiheutuu myös kustannuksia. Näiden tarkempi selvittäminen olisi ihan hyvä asia.

Mitä maahanmuuttoon ylipäätään tulee, on suomalainen väestönkasvu siinä tilanteessa, että emme tule selviämään tulevaisuuden työvoimatarpeesta ilman maahanmuuttajia, jotka ovat meille monella lailla myös voimavara. Aloitevastauksessa onkin paljon hyvää tietoa maahanmuuton moninaisista vaikutuksista, mutta täysin tyytyväisiä emme ole siihen, miten paljon suoranaisia taloudellisia lukuja siinä on pystytty arvioimaan. Asioiden selvittämistä ei tulisi sinänsä pelätä, vaan sitä kautta voimme tehdä paremmin ja perustellummin faktapohjaisia ratkaisuja.