Marika Visakorpi-Kemppainen nosti esiin suunnitelmassa mainitun lasten- ja nuorten turvataitojen vahvistamisen. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää pyrkiä vahvistamaan lasten ja nuorten kykyä tunnistaa netissä tapahtuvaa houkuttelua ja kieltäytyä heille haitallisista ehdotuksista. Vaikka vastuu on aina aikuisella, voidaan turvataitojen vahvistamisella ehkäistä monenlaisia haitallisia tilanteita. Myös päihteiden käyttötilanteet ovat suuri riski hyväksikäytölle ja joko päihteiden houkuttelemana tai päihtyneenä tapahtuu aika ajoin epätoivottavia asioita.
Marika Visakorpi