Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä läsnäolijat,

talousarvioesitus vuodelle 2021 edustaa monen toimialan kannalta rakentavaa siltaratkaisua, jonka turvin on pyritty pelastamaan ja turvaamaan yhdenvertaisesti useat ydinpalvelut jyväskyläläisille asukkaille ja veronmaksajille. Tähän esitykseen olen tyytyväinen, sillä kristillisdemokraattien sydämellä olevat erityiset lapset, nuoret ja aikuiset on huomioitu esityksessä hyvin.

Haluan nostaa puheenvuorossani esiin vielä 21.10.2020 vammaisneuvoston kokouksessa esitetyn ajatuksen vammaispalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmapohjien päivittämiseksi heikompiosaisten ja erittäin tarvitsevien asiakkaiden ihmis- ja osallisuusoikeuksia kunnioittaen. Tällä viittaamme kirjaamiskäytänteiden päivitysten ohella vammaispalvelun palvelusuunnitelmapohjien uudistamiseen sekä niiden kriteerien avaamiseen, tarkentamiseen ja täsmentämiseen, joiden avulla turvataan vammaiskategoriaan luokiteltujen asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen asiakkaan osallistuutta, esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kunnioittaen. Kysymys on itsemääräämisoikeuden turvallisesta ja rakentavasta toteuttamisesta asiakkaan omassa arjessa.

Tarkasti ja huolella pohditut itsemääräämisoikeuden kriteerit on avattava selkokielellä ja toteuttamissuunnitelmaluontoisesti kirjauskäytänteiden päivityksiä unohtamatta kaikille asiakkaille, varsinaisille työntekijöille, liitännäistyöntekijöille ja omaisille. On myös selvää, että vammaispalvelun työntekijöiden ja ulkoistettujen palvelujen työntekijöiden pätevyys ja ammattitaito tulevat haastetuksi itsemääräämisoikeuden tunnistamisen ja tunnustamisen saralla erityisesti asumispalveluissa. Siksi erityinen huomio tulee kiinnittää myös työntekijöiden pätevyystilanteen kartoittamiseen ja päivittämiseen, joka myös tutkimusten mukaan takaa arjessa itsemääräämisoikeuden laadukkaamman toteutumisen.

Koronan kurjistamassa taloustilanteessa on tärkeää vahvistaa imagoa Jyväskylästä sydämen sivistyskaupunkina. Hoivan ja huolenpidon silta osallisten ja syrjäytyneiden jyväskyläläisten välille on kuitenkin syntymässä.

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 26.10.2020
Mia Puolimatka