ALOITTEET

ALOITTEET

Lapsi- ja pakkotyön kitkeminen Jyväskylän hankintaketjuista
KD:n valtuustoryhmä ja 41 muuta valtuutettua jättivät 30.10.17 valtuustolle allaolevan aloitteen:

Kehitystyön kattojärjestön KEPAN:n mukaan suomalaiskunnat hankkivat tällä hetkellä tietämättään runsaasti lapsi- ja pakkotyöllä tehtyjä tuotteita. Esimerkiksi tietokoneiden, muun elektroniikan, työvaatteiden, huonekalujen, useiden elintarvikkeiden ja jopa katukivien tuotannossa työ-, ihmis- ja lasten oikeuksien polkeminen on yleistä. Maailmassa on Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan 152 miljoonaa lasta, jotka tekevät terveydelleen tai koulunkäynnilleen haitallista työtä. Pakkotyössä on 25 miljoonaa ihmistä.

Lapsityön tukeminen verovaroin on lopetettava. Jyväskylän hankinnoissa on varmistettava tuotannon vastuullisuus sekä työ-, ihmis- ja lasten oikeuksien että ympäristön osalta.

Uusi hankintalaki (1397/2016) toteaa entistäkin selkeämmin, että sosiaaliset (eli työ-, ihmis- ja lasten oikeuksiin liittyvät) ja ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon hankintaprosessin kussakin vaiheessa,

Jyväskylän uusi hankintalinjaus antaa tälle aloitteelle hyvän pohjan. Yksi hankintalinjauksen tavoitteista on, että “Hankinnat toteutetaan resurssiviisaasti ja työllisyys- ja muut sosiaaliset näkökulmat huomioiden” (linjauksen sivu 3) ja “näillä sosiaalisilla näkökulmilla tarkoitetaan mm. tasa-arvoisia ja turvallisia työoloja” (sivu 7).

Työoloja, saatikka ihmisoikeuksia, ei kuitenkaan mainita tavoitteeseen liittyvissä mittareissa (sivu 9):

  • Päämäärä 1: Ympäristökriteerit huomioitu tarjouspyynnössä. Mittari: kpl kaikki kilpailutetut hankinnat/kalenterivuosi.
  • Päämäärä 2: Työllistämisehtoa tai työoloihin liittyviä vaatimuksia käytetty tarjouspyynnössä. Mittari: Työllistettyjen määrä /kalenterivuosi

Lapsi- ja pakkotyön kitkemiseksi Jyväskylän hankintaketjuista esitämme, että

 

  • työ- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kriteerit ja ehdot otetaan osaksi jokaista Jyväskylän elektroniikka-, työvaate-, huonekalu-, elintarvike- ja katukivihankintaa,
  • todentaminen toteutetaan ensisijaisesti riippumattoman osapuolen auditoinnin tai sertifioinnin avulla, ja
  • Jyväskylän kaupungin hankintayksikkö ryhtyy aktiivisesti edistämään hankintayksiköiden vastuullisuuskysymyksiin keskittyvän toiminnan kehittämistä niin, että tämän valtuustokauden aikana asia saadaan kuntoon.

Kristillisdemokraatit
Jyväskylässä