KD ryhmän näkemyksiä maankäytöstä

Petteri Muotkan puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle on monella tapaa merkittävä tulevaisuuden suunnitelma, johon muutamia huomioita kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta.

Asumisen osalta kiinnitämme huomiota pientalotonttien tarjonnan kehittämiseen ja myös alueellisesti monipuoliseen tarjontaan. Keskisuomalainen uutisoi lauantaina, että Jyväskylässä on pulaa isoista perheasunnoista ja omakotitaloista, kun taas yksiöiden myynti on pudonnut. KymmpiR-ohjelman seurantatietojen mukaan omakotitonttien kaavoituksessa ja tarjonnassa ei olla päästy tavoitteeseen. Jyväskylän veto- ja pitovoiman kannalta on tärkeä pitää huolta riittävästä ja houkuttelevasta tonttitarjonnasta.

Toisena nostona asumisen suunnittelun osalta on alueellisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisy. Ryhmässämme huolta herättää Ruotsin tapahtumat, missä segregaatio on aiheuttanut ongelmia. KymppiR -ohjelman mukaan Segregaation ehkäisy edellyttää monipuolista ja ennakoivaa keinovalikoimaa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla uuden jalkopallohallin sijoittaminen suunnitellusti Huhtasuolle. Ja toisaalta myös ohjelmassa mainittu ARA-asumisen sijoittelu.

Kolmantena pointtina Asumisen osalta, pidämme tärkeänä senieriasumiseen panostamista. Ikäihmisten määrän on ennustettu kasvavan huomattavasti tulevien vuosien aikana, minkä vuoksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia uusille senioriasumiskohteille sekä yhteisölliselle senioriasumiselle. Tämä olikin ohjelmassa  hyvin huomioitu.

Liikenteen suunnitelmista ryhmässämme keskustelua herätti joukkoliikenne. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen uusi linjastosuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2023-2024. Tätä odotetaan toiveikkaasti. Linjoihin toivotaan kehitystä, esim. parempia yhteyksiä Kuokkalasta Novaan ja Keljon marketeille, sekä myös Laajavuorentien suunnalta suoraan Novaan ja Kirristä keskustaan, muutamia mainitaksine. Pääosin näitä onkin hyvin linjastosuunnitelmassa huomioitu ja toivomme näiden myös toteutuvan aikataulun mukaan.

Pidämme tärkeänä myös kevyenliikenteenväylien kehittämistä. Kävelyn ja pyöräilyn pääverkon ohjelmointi näyttää hyvältä. Näihin hankkeisiin saatavien valtionrahoitusten ja avustusten määrä on merkittävää.

Lopuksi kiitämme vielä myös luonto- ja virkistysnäkökulmien huomioimisesta ohjelmassa.”

KD:n puoluevaltuusto: Missä viipyvät hallituksen toimet suomalaisten ostovoiman tukemiseksi?

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto on huolissaan nousevista elinkustannuksista. Suomalaisten arjen menot ovat kallistuneet tuntuvasti. Myös korkojen nousu uhkaa kaventaa kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

KD:n puoluevaltuusto peräänkuuluttaa kannanotossaan hallitukselta toimia kotitalouksien ostovoiman turvaamiseksi. Jokaisella pitää olla varaa ostaa ruokaa, liikkua ja asua. Hallituksen on ensitöikseen peruttava hallituskauden alussa tekemänsä korotukset polttoaineveroon. Puoluevaltuusto muistuttaa, että hallitus pystyisi halutessaan vaikuttamaan verollisesti myös ruokakassin hintaan ruoan arvolisäveroa alentamalla.

Puoluevaltuusto muistuttaa omavaraisuuden merkityksestä ja tarpeesta tukea kannattavuuskriisin keskellä eläviä viljelijöitä. Globaalin ruokakriisin edessä ei kotimaista tuotantoa pidä jättää oman onnensa nojaan. On absurdia, että ruuan hinta nousee samalla kun tuottajilla eivät riitä rahat sen tuottamiseen.

Kristillisdemokraatit on esittänyt viime vuoden vaihtoehtobudjetissaan ja maaliskuussa julkaistussa maatalouden kriisipaketissa kymmeniä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Jyväskylän Kristillisdemokraattien syyskokouksen kannanotto 9.9.2020

TOIMINTATAPOJA USKALLETTAVA UUDISTAA

Jyväskylä on monen muun kunnan tapaan hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Säästöjen lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja tulopohjan vahvistamista yrittäjyyttä edistämällä. Kristillisdemokraattien näkemyksen mukaan toimintatapojen uudistamiselle ja toimialojen vahvemmalle integraatiolle on nyt sekä vahva tarve että erinomainen mahdollisuus.  Perinteiset hallinto- ja toimialarajat on uskallettava ylittää poistamalla päällekkäisiä toimintoja, käyttämällä tiloja monipuolisemmin ja ennen kaikkea etsimällä yhdessä ratkaisuja asukkaiden tarpeisiin. Sekä asukkaiden että työntekijöiden kannalta on järkevämpää pyrkiä auttamaan paljon palveluja tarvitsevia asukkaita yhdessä kuin lukuisilla eri ”luukuilla” irrallaan. Myös sukupolvirajoja on paikka paikoin hyvä ylittää. Haluamme ilmaista tukemme suunnitelmalle hyvinvointikeskusten muodostamiseksi eri ikäryhmiä palveleviksi paikoiksi. Ikäihmisten asumiseen uusia vaihtoehtoja etsittäessä on selvitettävä ennakkoluulottomasti vaikkapa lähekkäistä opiskelija- ja senioriasumista toinen toistaan tukien. 

On ollut ilo havaita, että korona-aika on myös herättänyt naapuriavun aivan uudella tavalla. Tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan ”toimintatavan” toivomme myös jäävän elämään kunnallisten palveluiden rinnalle. 

lisätietoja: puheenjohtaja Marika Visakorpi 044-273 0767

Haluamme ilmaista tukemme suunnitelmalle hyvinvointikeskusten muodostamiseksi eri ikäryhmiä palveleviksi paikoiksi.

Kaupungin pyrittävä helpottamaan pienyrittäjien ahdinkoa

Kannanotto Jyväskylän kaupungin toimenpiteiksi pienyrittäjien ahdingon vähentämiseksi
Julkaisuvapaa 17.3.2020

Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmät edellyttävät kaupungilta vahvoja toimenpiteitä yrittäjien ahdingon vähentämiseksi.

Pienyrittäjien tukeminen, uusien toimintatapojen mahdollistaminen ja niiden tukeminen on elintärkeää, jotta yrittäjät voivat välttää lomautuksia ja yt-neuvotteluja viimeiseen saakka ja selviävät kriisitilanteesta. Tällä hetkellä ne yrittäjät, jotka ovat riippuvaisia päivittäisestä asiakasvirrasta ovat pahimmassa pulassa. 

Kaupungin on mahdollisuuksien mukaan kohdennettava kaikki hankinnat pienyrittäjien tuotteisiin ja palveluihin sekä huojennettava yrittäjiä koskevia maksuja. 


Jyväskylän kaupungin etätyöhön määrätyille työntekijöille, kaupunki voisi myöntää lounasetua, jolla pystyy kattamaan kustannuksia tilatessa lounasta paikallisesta yrityksestä kotiin.  Arvoltaan vähäisen edun voi työnantaja myöntää työntekijälle verottomasti.

Kaupungin tiloissa olevilta yksityisiltä toimijoilta esimerkiksi tanssikouluilta ei pidä periä vuokraa seuraavalta kahdelta kuukaudelta. 

Kaupungin tulee myöntää edullista sosiaalista lainoitusta yksinyrittäjille kassakriisin välttämiseksi.

Kaupungin 100% omistama energiayhtiö Alvan hinnoittelua tulee väliaikaisesti alentaa yrittäjille ja maksujen eräpäiviä siirtää joustavasti.

Kaupungin tulee muissakin yrittäjiä koskevissa laskutuksessa siirtää eräpäiviä joustaviksi.

Kaupungin tulee aikaistaa mahdollisuuksien mukaan tälle vuodelle suunniteltuja kilpailutuksia esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta. 

Kaupungin viestinnän tulee huomioida yrittäjien ahdinko ja käyttää kaupungin viestintäkanavia tukemaan paikallisia yrityksiä. Esimerkiksi ohjeita, miten ruokapalvelut voidaan saada kotiovelle. 

Business Jyväskylän alaisia Start-Up- yritysten yrityspolkuja tulee voida jatkaa ennalta sovittua pitempään.

Lisäksi valtuustoryhmämme edellyttävät selkeitä ohjeita ja riittäviä mahdollisuuksia yrittäjien koronatestaukseen.

Jyväskylässä 17.3.2020

         

           

               

Keski-Suomen KD:n ja Jyväskylän KD:n kannanotto 4.2.20: Leikkaustoiminnan jatkuminen turvattava Keski-Suomessa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on itäisen Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Keskussairaalassa on noin 30 vuoden aikana kehitetty osaaminen vaativiin leikkauksiin, joiden korkea taso on kansainvälisestikin vertaisarvioituna tunnustettua. Nyt lausunnolla oleva asetuksen muutos  tarkoittaisi toteutuessaan useiden merkittävien leikkausten loppumista Keski-Suomen keskussairaalasta. Näitä olisivat keuhko- ja ruokatorven syöpäleikkaukset, osa gynekologisista leikkauksista sekä mahalaukun, haiman, maksan ja peräsuolen syöpäleikkaukset. Uhattuina olisivat myös käden, ranteen, kyynärpään sekä nilkan tekonivel- ja reumakirurgia sekä vaativat selkäleikkaukset. (ks. tarkemmin alla)

Aikaisemmassa asetuksessa on ollut lauseke: ”tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan”. Tämä lause on tähän asti taannut sen, että tietyt leikkaukset olisivat erityisvastuualueella – niin sovittaessa – mahdollista koota myös ei-yliopistolliseen sairaalaan kuten Keski-Suomen keskussairaalaan Jyväskylässä. Nyt siis tämä lauseke poistettaisiin ja leikkaukset siirtyisivät Kuopioon tai muuhun yliopistolliseen sairaalaan, joita Suomessa on viisi. Syöpää sairastavien sekä ortopedisten potilaiden keskuudessa uhka leikkausten siirrosta on otettu kauhulla vastaan. Varsinkin seniori-ikäisillä pelko on ollut suuri: mikä on läheisten mahdollisuus käydä katsomassa, lähteä saattajaksi ja olla tukena. Leikkausten siirrot koskisivat merkittävää osaa Keski-Suomen väestöstä.

Asetuksen mukaan myös hedelmöityshoidot olisi tarkoitus siirtää Kuopioon. Tämä tarkoittanee useiden satojen kilometrien ajoja nuorille, ja näin taloudellisia raskaita kuluja usein vain muutaman minuutin (n. 10 min) hoidon vuoksi.

Leikkausten siirrot nostaisivat kustannuksia jopa kaksinkertaisiksi. Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään vuosittain noin 16 000 nukutusta vaativaa leikkausta. Asetuksessa mainittujen vaativien syöpäleikkausten osuus tästä on ollut noin 350, minkä lisäksi tulevat nimetyt ortopediset leikkaukset.

Osa potilaista on jo ilmaissut, että valinnanvapauden puitteissa he tulisivat valitsemaan Kuopion sijasta mieluummin Tampereen yliopistollisen sairaalan. Myös kyseisiä leikkauksia nyt tekevät lääkärit ovat ilmaisseet valtaosin, etteivät he tulisi siirtymään Kuopioon, vaan muualle maahan. Näin ollen ratkaisu ei välttämättä lainkaan vahvistaisi KYS:n osaamista tai toisi olennaisesti lisää leikkauksia. Sen sijaan leikkausten ja osaajien poistuminen heikentäisi olennaisesti Keski-Suomen keskussairaalan vetovoimaa lääkäreiden keskuudessa ja ennen kaikkea heikentäisi sairaalan toimintaa muiltakin osin (esim. päivystyksen toteuttaminen). Loppupeleissä koko ERVA -alueen erityisosaaminen voisi heikentyä.     

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille on valmistusmassa tänä vuonna uusi nykyaikainen sairaala Nova, johon eduskuntaryhmäkin kävi rakennusvaiheessa tutustumassa. (https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti). Sairaala on rakennettu ja suunniteltu nykyisen toiminnan tarpeisiin, joten merkittävät muutokset toiminnassa tarkoittaisivat myös uuden, modernin sairaalan vajaakäyttöä ja hukattuja investointeja.

Erikoissairaanhoidon jatkuminen tulee turvata Keski-Suomessa pääosin nykymuodossaan. KYS:n kanssa on mahdollista sopimusteitse järjestää leikkausten toteuttaminen järkevällä tavalla.

Kuva: (KSSHP arkisto)

Näin erikoissairaanhoidon työnjako- ja keskittämisasetusta aiotaan muuttaa

Viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa. Lisäksi viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan seuraavat tehtävät:

1) neurokirurgia, 2) maksakirurgia, 3) avosydänkirurgia, 4) tulehduksellisten suolistosairauksien leikkaushoito, 5) haimasyövän, mahasyövän, gynekologisen syövän lukuun ottamatta matalan riskin endometriumsyöpiä, periytyvän paksusuolisyövän, peräsuolen syövän, ruokatorvisyövän, invasiivisen rakkosyövän, sarkooman sekä keuhkojen, keuhkopussin, henkitorven ja välikarsinan syövän leikkaushoito sekä robottiavusteinen radikaali prostatektomia eturauhassyövässä.

6) käden, ranteen, kyynärpään ja nilkan tekonivelkirurgia, olkapään tekonivelen uusintaleikkaukset ja vaikeat tekonivelinfektiot, 7) reumakirurgia, 8) vaativat selkäleikkaukset, 9) huuli- ja suulakihalkiopotilaiden myöhäisvaiheen leikkaushoidot, 10) pään ja kaulan sekä leukojen ja suun alueen syövän hoito mukaan lukien melanooma, pois lukien muut ihosyövät, 11) kasvojen ja leukojen monimurtuma- ja monikudoskorjaushoito.

12) harvinaisiin suusairauksiin liittyvien synnynnäisten ja hankittujen häiriöiden diagnostiikka ja hoito, 13) aortan aneurysmien endovaskulaarinen hoito, 14) neurologiaan liittyvät endovaskulaariset toimenpiteet, 15) vaativat transkatetriset kardiologiset toimenpiteet, 16) koeputkihedelmöityshoidot, 17) uhkaava ennenaikainen synnytys ennen 32. raskausviikkoa, 18) vakavaa kroonista sairautta potevan synnyttäjän raskauden suunnittelu, seuranta ja synnytyksen hoito, 19) lasten ja nuorten saattohoidon ja palliatiivisen hoidon toteutussuunnitelman laatiminen, 20) lastenpsykiatrinen ympärivuorokautinen vuodeosastohoito sekä lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset, 21) vaikeiden, eri erikoisalojen välistä yhteistyötä edellyttävien psykiatristen häiriöiden tutkimukset ja hoidot sekä oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset.

Lausuntoaika asetusluonnoksesta päättyy 18. helmikuuta 2020.