Meneillään oleva selvitys mahdollisesta vähemmistöosuuden myynnistä kaupungin omistamasta energiayhtiö Alvasta on puhuttanut viime aikoina paljon. Selvitystyölle on annettava työrauha. Jyväskylän KD:n valtuustoryhmä edellyttää, että selvitystyön yhteydessä tehdään päätöksenteon pohjaksi kattava ja puolueeton riskikartoitus mahdollisen myynnin tai myymättä jättämisen hyödyistä, haitoista ja riskeistä.

(Kuva: Alvan arkisto)