Keski-Suomen Kristillisdemokraatit on huolissaan biokaasun käytön tulevaisuudesta henkilöliikenteessä. Kotimainen, kiertotaloutta parhaimmillaan edustava sekä ilmastoystävällinen biokaasu uhkaa jäädä EU:n ilmastopolitiikan uhriksi henkilöautoliikenteessä. Autonvalmistajat ovat jo ryhtyneet vähentämään kaasuautojen kehittämistä, mikä on seurausta EU:n henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskevasta sääntelystä. Siinä asetetaan rajoja uusien autojen hiilidioksidipäästöille. Ongelma tulee siitä, että kaasuautojen päästöt lasketaan ns. pakoputken päästä ja vieläpä vain maakaasun päästöjen mukaan, jota voi myös autoissa käyttää. Biokaasulla ajaminen ei kuitenkaan lisää hiilidioksidipäästöjä lainkaan, kun otetaan huomioon sen koko elinkaari. Ajoneuvovaihtoehdoista puhuttaessa biokaasulla ajaminen onkin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin suotava ratkaisu. Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että EU on ajamassa epäviisaalla toiminnallaan tämän ilmastoystävällisen, edullisen ja kaiken lisäksi kotimaisen polttoaineen käyttöä henkilöliikenteessä alas ja luottamassa yksin täyssähkö- ja hydridiautoihin tulevaisuudessa. Maakaasun käytön rajoittaminen olisi varmasti mahdollista, jos tahtotilaa olisi, jolloin biokaasun käyttö voisi jatkua myös uusissa henkilöautoissa.

Vetoamme sekä europarlamentaarikoihin, että maamme hallitukseen, jotta nämä kiireellisesti pyrkisivät muuttamaan biokaasun käsittelyä henkilöliikenteessä. Ylipäätään liikennevälineiden päästöjä tulisi arvioida niiden koko elinkaaren mittaiset päästöt huomioon ottamalla. Tuolloin mukaan tulisivat otetuiksi sekä autojen ja akkujen valmistamisesta aiheutuvat päästöt että polttoaineen tuottamisesta ja käyttämisestä aiheutuvat päästöt. Biokaasun käyttöä on Keski-Suomessakin haluttu perustellusti edistää ja käytön laajentamisella olisi edelleen potentiaalia. Päästöjen vähentämistä tulee edistää, mutta päästöjä lisäämättömän polttoaineen virheellinen luokittelu on suoranainen karhunpalvelus tälle tavoitteelle. Toivottavasti näin ei anneta tapahtua.

Marika Visakorpi
varapuheenjohtaja, Keski-Suomen KD
kuntavaaliehdokas, Jyväskylä

Hannu Suni
puheenjohtaja, Keski-Suomen KD
kuntavaaliehdokas, Viitasaari

Teksti on julkaistu aiemmin
Keskisuomalaisessa 29.5.2021