Tapani Mäki esitti valtuustokysymyksen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tänään 18.3.2024

Jyväskylän kaupungin ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ehkäisevässä päihdetyössä kannustetaan terveisiin elintapoihin. Tätä toteutetaan ehkäisemällä ja vähentämällä päihteiden mm. alkoholin ja huumeiden käyttöä. Laki ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrittelee kunnan tehtävän.

Huolestuttavaa on ollut lukea mm. viime vuoden kesällä olevasta uutisesta sanomalehti Keskisuomalaisesta, että huumeiden käyttö on lisääntynyt Jyväskylässä ja, että tehdyssä jätevesimittauksissa kokaiinin käyttö on ollut ennätyslukemissa.

Tiedämme, että niin huume- kuin alkoholihaitoista syntyy mittavia laskuja maksettavaksi yhteiskunnalle ja näin ollen myös Jyväskylän kaupungille. Päihdehaitat ja niiden hoitaminen kuormittavat monin tavoin kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta. Koko maan tasolla alkoholin, tupakan ja huumeiden aiheuttamat kustannukset on laskettu olevan vähintään noin 4,2 miljardia vuodessa. Pelkästään alkoholista syntyvät haitat maksavat yhteiskunnalle jyväskyläläisen osalta noin 37 miljoonaa vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan.

Myös turvallisuushaitat lisääntyvät. Päihteet aiheuttavat vakavia haittoja käyttäjille itselleen ja heidän lähipiirilleen. Haitat näkyvät niin perheissä, läheissuhteissa kuin työelämässä ja julkisilla paikoilla. Päihteiden väärinkäyttö liittyy myös isoon osaan lastensuojeluilmoituksia.

 Tällä johdannolla kysynkin vastuuviranhaltijalta seuraavaa:

1) Kaikilla kunnan ja hyvinvointialueen toimijoilla on vastuu ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä, toteutuuko vastuu, kun päihdehaitat ovat kuitenkin niin suuria?

 2) Miten Jyväskylän kaupunki voi vahvistaa ja tehostaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä niin, että päihteiden käyttö vähenisi? Ovatko hoitoon ohjaamisen prosessit kunnossa ja toimivat? Seuraako kaupunki kuntalaisten päihteidenkäytön muutoksia, miten?

Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (KD)