Jyväskylän kaupunkistrategia, KD:n ryhmäpuheenvuoro, valtuusto 21.2.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat
Kaupunkistrategia on keskeisin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja.
Sen päivitystä alkaneelle valtuustokaudelle on valmisteltu nyt reilun puolen vuoden ajan.
Poliittinen ohjaus tähän prosessiin on tullut kaupunginhallitukselta ja operatiivinen valmistelu on ollut puolestaan kaupungin johtoryhmän vastuulla.
Myös henkilöstöä ja kuntalaisia on osallistettu viime syksyn aikana eritaivoin.
Kaupunginvaltuustona olemme päässyt työstämään strategiaa seminaareissa viimeksi marraskuussa ja joulukuussa.

Nyt käsillä on tämän melko perusteellisen työn tulos, joka hyvin pitkälti vastaa kaikkien ryhmien toiveita ja tavoitteita, mutta jossa on toki jouduttu tekemään myös joitakin kompromisseja. Lisäksi tänään tultaneen vielä äänestämään useammista kohdista, mutta eiköhän tässä päästä ihan hyvin maaliin.

Seuraavaksi muutamia huomioita strategian pääkohtiin kristillisdemokraatien valtuustoryhmältä.

Missio, eli kaupungin perustehtävä, on nyt kirjattu muotoon Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Sekä tätä, että muita strategian lauseita on haluttu muokata me-muotoon, mikä luo osaltaan myös mainittua osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Muutoinkin me-hengen nostatusta on kirjattu strategiaan, ja tätä onkin nyt hyvä nyt jatkaa Leijonien eilen luomaan nosteen ja mallin mukaisesti. Jokainen yhteisön jäsen on merkittävä osa kokonaisuutta.

 

Visiossa näkyy ehkä koko strategian merkittävin uudistus, eli sivistyksen nostaminen aiempaa keskeisimpään rooliin, mikä tulee esille myös uutena strategiakärkenä. Tämä onkin luontevaa ja kannatettavaa onhan sivistyksellä ja koulutukselle keskeinen rooli osana Jyväskylän tarinaa opiskelijakaupunkina, moni puhuu meistä edelleen Suomen Ateenana. Ja lisäksi alueuudistuksen jälkeen kaupungin vastuulle jäävistä tehtävistä ovat sivistyksen toimialan alueet ylivoimaisesti suurimmat sekä talouden että toiminnan näkökulmasta.

Visio on siis nyt muodossa Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki. Esitämme siihen yhden sanan lisäämistä, koska toivomme että kasvun tavoittelu on kestävällä pohjalla. Sanan kestävä lisääminen visioon nousi keskusteluun joulukuun valtuustoseminaarien olleissa ryhmätöissä ja sai silloin valtuutetuilta laajalti kannatusta. Tämä sisältää sekä Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Esim. Väkimäärän kasvua ei tule tavoitella huomioimatta laajemmin koko maakunnan näkökulmaa. Muutosesityksemme kuuluu, että: Jyväskylä on kestävästi kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki

Arvoista mainittakoon sen verran, että ryhmämme esittämä inhimillisyys on hienoa nähdä nyt uutena nostona yhdeksi kaupungin kärkiarvoista. Myös muut arvot ovat hyviä, etenkin kun niitä on nyt myös hieman aukikirjattu, ja toivotaankin niiden kaikkien ohjaavan hyvällä tavalla toimintaa läpileikkaavasti koko organisaatiossa.

Strategian kärjistä ja mittareista vielä lopuksi:
KD-ryhmä kannattaa esitettyjä kärkiä, mutta esittää kahta pientä muutosta uuden kärjen Koulutus- ja kulttuurikaupunki ensimmäisen alakohdan teksteihin, näin me sen teemme -osion ensimmäisen kappaleen loppuun esitämme yhdessä Perussuomalaisten kanssa lisättäväksi lausetta: Teemme hyvää yhteistyötä perheiden kanssa ja tuemme koteja kasvatustehtävässä.

Myös keskustalta on tietääksemme tulossa tähän saman henkinen esitys, ja olettaisin että saamme sanoituksen yhteneväksi.

Pointtina se, että varhaiskasvatus ja perusopetus ei ole yksin yhteiskunnan vastuulla, vaan perheen merkitys lapsen tärkeimpänä yhteisönä on ansaitsee mielestämme huomioiduksi tässä kohtaa.

Lisäksi saman alakohdan näin seuraamme vaikuttavuutta -osiosta esitämme poistettavaksi mittaria
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee vuosittain 0,5 % (lähtöarvo vuonna 2021 83,6 %) Kaikissa yli 4v. ikäluokissa tämä prosentti on jo nyt yli 90 ja esikouluikäisillä 99. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä näkee, että 0-3 vuotiaille koti on hyvä vaihtoehto päiväkodille paikaksi kasvaa ja kehittyä. On tärkeää, että kaupunki tukee vanhempien mahdollisuutta valita lapsilleen ja perheelleen sopivin lastenhoitomuoto.

Myös muissa kärjissä on hyviä ja kunnianhimoisiakin tavoitteita
Esim: Elinvoiman kaupunki -kärjessä työllisyyden vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen on aivan keskeistä mm. tulopohjan vahvistamiseksi.

Liikuntapääkaupunki -kärjessä Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset on hieno tavoite, joka lisää varmasti hyvinvointia. Paras osaaminen ja parhaat olosuhteet, olosuhteiden osalta on ainakin vielä tekemistä. Toivottavasti Hippos-hanketta saadaan eteenpäin ja myös muut liikuntapaikkasuunnitelmat edistyvät suunnitelmien mukaisesti.

Myös Resurssien viisas käyttö -kärki sisältää hyviä tavoitteita ja mittareita, joita ryhmänä kannatamme.

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä asian valmistelussa.

Tekstissä esitetyt muutosesityksemme menivät äänestykseen. Parhaiten niistä menestyi visioon esitetty muutos, joka hävisi pohjaesitykselle äänin äänin 37-29, 1 tyhjä. Toinen esitys hävisi äänin 43-22, 2 tyhjää ja kolmas äänin 54-13. Yhteensä kokouksessa äänestettin strategian kohdella 17:sta eri muutosesityksestä, joista kaikki hyvisivät kaupunginhallituksen pohjaesityselle, joka tuli siis hyväksytyksi sellaisenaan.

Petteri Muotka, 040 753 0344
kaupunginvaltuutettu (KD)
sivistyslautakunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja