Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro 27.9.21 kaupunginvaltuustossa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 13.5.19 liittyä mukaan hankintakonsortioon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi Keski-Suomeen. Samalla valtuusto edellytti, että mikäli hankinnan kustannukset nousevat merkittävästi, shp:n tulee keskeyttää hankintamenettely. Tuolloin hankkeen kustannusarvio oli noin 60 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa 2021 Keski-Suomen kunnille esiteltiin kustannusarvio, jonka loppusumma oli 64,5 M euroa.
2021 elokuussa hankinnan arvoksi kerrottiin noin 129 M euroa. Hinta oli siis tuplaantunut. Kustannusnousu on siis selkeästi merkittävä ja aiheuttaa myös kysymyksiä sen suhteen, mistä tämä erotus rahoitetaan ja paljonko vähemmän itse palvelutuotantoon on käytettävissä varoja.

APTJ hankinta on erittäin merkittävä ja myös tärkeä osa tulevan hyvinvointialueen toimintaa. Järjestelmän hankinta on haastava ja pitkä prosessi, joka vaatii monipuolista osaamista ja vankkaa projektin hallintaa. Valittavaan järjestelmään kohdistuu monenlaisia niin käytettävyyteen, tietoturvaan kuin asiasisältöihin kohdistuvia vaatimuksia etenkin kun kyseessä on aivan uudenlainen niin soten kuin erikoissairaanhoidon käsittävä järjestelmä.
Myös tulevien käyttäjien suhtautuminen järjestelmään on ollut hyvin kriittistä, vaikka iso joukko sote-ammattilaisia on ollut mukana tuotevertailussa kilpailutuksen yhteydessä. Kriittisyyttä on osoitettu siitäkin huolimatta, etteivät nykyiset järjestelmätkään ole ongelmattomia ja kaipaavat uusimista.

KD:n valtuustoryhmä on käynyt perusteellista keskustelua hankkeen tiimoilta. On erittäin valitettavaa, että olemme nyt tässä tilanteessa, eräällä lailla puun ja kuoren välissä. Kritiikin lisäksi on mietittävä myös sitä, mitä tapahtuu, jos sanomme shp:n esitykselle nyt ei? Rehellisyyden nimissä on todettava, että emme voi tietää, mikä on uuden järjestelmän hintalappu jos torjumme nyt Asterin. Nykyisten järjestelmien kanssa voidaan kuitenkin toimia uuden kilpailutuksen ja järjestelmän käyttöönottoon asti. Aikaa siihen tulee kuitenkin kulumaan eikä tähän mennessä tehty työ ole sekään ollut ilmaista. On toki hienoa, että hankkeen myötä kaupunkiin on luvattu merkittävä määrä työpaikkoja, mutta samalla se herättää epäilyjä hankkeen hintalapusta pitävyydestä edelleenkään.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ei ole tullut vakuuttuneeksi tämän projektin hallinnasta sen paremmin kustannusten kuin järjestelmän käytettävyyden osalta. Miten hanketta on seurattu tai jätetty seuraamatta, että tämän mittaluokan virhe pääsee tapahtumaan siitäkin huolimatta, että shp:n suurimman kunnan Jyväskylän päätös velvoitti nimenomaan seuraamaan kustannuskehitystä? Mistä voimme tietää, että tuplaantuneessa hinnassa on nyt todella kaikki kulut, kun käsitys hinnasta muuttui näin lyhyessä ajassa ja ollaan luomassa aivan uudenlaista järjestelmää? On myös kysyttävä, voiko vastuu tämän mittaluokan laskuvirheestä olla vain yksittäisen työntekijän kontolla?
KD-ryhmä pitää parempana, että tässä tilanteessa keskeytämme hankinnan. Todennäköisesti se tarkoittaa, että päätöksen tekee uusi hyvinvointialue, joka joutunee käynnistämään uuden kilpailutusprosessin. Tämän kokoluokan järjestelmän hankkiminen vaatii luotettavat tiedot niin hankkeen hinnasta kuin järjestelmän toimivuudesta ja ennen kaikkea luottamusta hankkeen valmisteluun. Koska sitä ei nyt ole, kannatamme kaupunginhallituksen pohjaesitystä.

puheenvuoron käytti valtuutettu
Marika Visakorpi