Petteri Muotkan puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022:
Arvoisa pj, hyvät valtuutetut

Yksi Jyväskylän neljästä strategiakärjistä on kaupunki, ja nyt päätöksen teossa olava Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma onkin siis strategisestikin merkittävä suunnitelma.

Ohjelma rakentuu seitsemästä teemasta, ja sisältää paljon hyviä ja kannatettavia tavoitteita,

Seuraavassa Kristillisdemokraattien ryhmän puolesta lyhyesti muutamia huomioita ohjelmaa.
Ensimmäisenä energiatuotannon osalta on terkeää varmistaa uusien teknologioiden toimivuus ja toimintavarmuus, jottei jouduta ongelmiin, kun ajetaan alas vanhoja tuotantomalleja ja siirrytään egologisempiin vaihtoehtoihin, On siis tärkeää ensin kartoittaa vaihtoehtoja huolellisesti, ja tehdä kauaskantoisia ratkaisuja.

Toisena huomiona ohjelman mukaisesti, se ettei kaupunkia rakennettaisi liian asfaltoiduksi. Tämä on tärkeää sekä  viihtyisä ja monimuotoinen ympäristön kannalta, että siitä näkökulmasta, että meillä on tarpeeksi  imevää maa-ainesta sade ja hulevesille. Maailmalta on kuulunut ikäviä uutisia vakavista tulvista isoissa kaupungeissa ilmaston muututtua sateisemmaksi,

Kolmantana  arjen resurssiviisauteen ja vastuulliseen kulutukseen ja kiertotalouteen liittyen terveiset Mustankorkealta, jossa Jyväskylän KD:n paikallisosasto kävi viime viikolla tutustumassa. Siellä kuultiin, että biojätteiden lajittelussa on kuntalaisilla vielä huomattavasti parantamisen varaa. Merkittävä määrä hyvää biokaasun raaka-ainetta menee vielä vääriin astioihin. Erilaisia kierrätys ja keräyspisteitä on Jyväskylässä jo paljon, mutta esim. muovin keräykseen voisi pisteitä olle enempikkin, jotta jätteen lajittelu tehdään kuntalaisille mahdollisimman helpoksi.

Lopuksi vielä kiitosta ja kannatus saa joukkoliikenne kehittämis- ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Petteri Muotka, 040 753 0344
kaupunginvaltuutettu (KD)
sivistyslautakunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja