Marika Visakorven puheenvuoro kaupunkistrategiaan 21.2.22

Kaupunkistrategia on tärkeä ja periaatteellinen valtuustokautta ohjaava asiakirja. Onnistuessaan se on sopivan haastava, mutta myös riittävän realistinen. Mielestäni nyt käsittelyssä oleva strategia on varsin hyvin onnistunut tässä, joskin mittareissa voisi olla vielä kehitettävää.
Kristillisdemokraatit pitävät tavoiteltavina asioina sitä, että kaupunki on lapsi- ja ikäystävällinen, vastuullinen, välittävä, elinvoimainen, ihmisläheinen ja viihtyisä.
On erittäin tärkeää, että missiossa näkyy kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mainitaan toki jo kuntalaissa, mutta sen edistäminen tulee pitää kirkkaana mielessä kaikessa toiminnassamme. Jotta hyvinvointia voidaan edistää, tarvitaan myös elinvoimaa: se tarkoittaa sekä yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden edistämistä kuin sitä, että pidetään huolta niin elinvoimaisesta kaupunkikeskustasta kuin nähdään kaupungin koostuvan monenlaisista erilaisista kaupunginosista.
Pidän ja ryhmämme pitääkin tärkeänä, että tarjoamme strategian mukaisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja vilkkaasta kaupunkikeskustasta viihtyisiin lähiöihin ja maaseutumaisempaan miljööseen. Jyväskylän monimuotoiset alueet ovat meille rikkaus ja vetovoimatekijä.
Petteri Muotkan tekemä esitys siitä, että visioon lisätään sana ”kestävästi”, on kannatettava. Se että kaupunki on kestävästi kasvava niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti on tavoiteltava asia. Kannatan myös muita Muotkan tekemiä muutosesityksiä.