Nuorten päihdeongelma on yhteinen huolenaihe Jyväskylässä. Jyväskylän Kristillisdemokraattien mielestä nuorille olisi tarjottava selkeitä vaihtoehtoja päihteettömään juhlintaan ja elämäntapaan.

Konkreettinen toimi olisi järjestää keväällä koulujen päätöspäivänä ”Selvin päin kesään” tapahtuma yhdessä kaupungin, nuorten ja yhteistyötahojen kanssa. ”Selvin päin kesään” on Raittiuden ystävät ry:n lanseeraama konsepti. Siitä on hyviä kokemuksia Lohjalta, jossa kaupunki on järjestänyt tapahtuman jo keksi kertaa yhteistyössä nuorten, paikallisten järjestöjen, seurakuntien ja Sininauhaliiton kanssa.

Tapahtumassa nuorille järjestetään päihteettömäksi rajatulla alueella toimintapisteitä ja monipuolista ohjelmaa. Mukaan kutsutaan myös vanhempia. Lohjalla tapahtumaan on osallistunut noin 600 nuorta. Osa nuorista on kertonut, että ilman tapahtumaan osallistumista päihteidenkäyttö olisi ollut todennäköistä.

Jyväskylän KD:n mielestä tapahtuman järjestäminen lisäisi kaupungin strategian mukaisesti nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja vahvistaisi yhteisöllisyyttä. Se tukisi kulttuurin muutosta päihteettömään suuntaan ja ehkäisisi päihteidenkäytöstä aiheutuvia haittoja. ”Selvin päin kesään” -tapahtuma olisi nuorille hyvä startti päihteettömään kesänviettoon.


Jyväskylän KD paikallisosaston vuosikokouksessa 8.10.2018