Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen esitystä Education Facilities Oy:n jakamisesta ja siitä lohkaistavan Apallo Oy:n myymisestä

Myytäväksi esitetyt rakennukset eivät enää ole kaupungille strategista omistusta, kun niissä ei ole jatkossa kaupungin omaa toimintaa. Kaupasta ollaan saamassa hyvä hinta, ennakoitua parempi, ja sillä voidaan vahvistaa kaupungin tasetta haastavassa taloustilanteessa.

Toisaalta omaisuutta voidaan myydä vain kerran ja se on aina syytä tehdä harkiten, eikä kaupungin taloutta voi tällaisten myyntien varaan rakentaa, mutta ryhmämme näkemyksen mukaan näin kannattaa nyt kuitenkin toimia. Omistukseen liittyy aina omat riskinsä, eikä näin suuren tuoton saamista näistä kiinteistöistä voida pitää varmana, vaikka katsottaisiinkin hieman pidemmälläkin aikavälillä.

KD-ryhmä kiittää Lesse Leppää ja koko tiimiä huolellisesta ja avoimesta valmistelusta. Tätä prosessia on ollut luottamushenkilönä helppo seurata sekä edellisen valtuustokauden lopussa että nyt uuden alussa. Kaikki sopimukset näyttävät olevan hyvin tehtynä ja kaupungin etu on otettu huomioon kattavasti.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Petteri Muotka