Tulkkipalvelujen aukioloaikojen supistamisen takia en voi hoitaa asioitani spontaanisti silloin kun haluaisin.

Kuurojen yhdenvertaisen aseman kannalta viittomakielen tulkkauspalveluilla on hyvin suuri rooli. Työelämätulkkaus mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen työelämään ja työyhteisön arkeen. Sen lisäksi tulkkauspalveluita tarvitaan hyvin monenlaisissa arkielämän tilanteissa: harrastuksissa, asioiden hoitamisessa, opiskelussa, kaupassa. Nyt korona-aikana tämä korostunut entisestään, kun maskit estävät huulion lukemisen.

Huhtikuun alusta astui voimaan Kelan uusi sopimuskausi. Kela-tulkkaus on kuuroille äärimmäisen tärkeä asia, jotta pystymme hoitamaan jokapäiväisiä asioitamme. Tulkkauksessa on kuitenkin joitain ongelmia, jotka vaikuttavat elämäämme rajoittavasti. Nostan tässä kirjoituksessani esiin noista rajoituksista kaksi.

Ensimmäinen ongelma koskee työelämätulkkausta. Olen tehnyt Kelalle listan tulkeista, joiden toivoisin hoitavan työelämätulkkausta työpaikallani. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että jos kukaan listalla olevista tulkeista ei ole vapaana, silloin työpaikalleni voidaan lähettää kenet vain, myös minulle entuudestaan tuntematon tulkki. Eihän sellainen käy päinsä: ei minun työpaikalleni voi tulkiksi kuka vain. Tulkin täytyy tuntea työni, työyhteisö ja sen toimintatavat, jotta tulkkaus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toinen ongelmakohta on tulkkivälitys, jonka aukioloajat ovat liian suppeita. Esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin etätulkkausta ei ole tarjolla lainkaan. Minun ei siis ole mahdollista hoitaa asioitani spontaanisti silloin kun haluaisin. Viikonloppuisin en voi hoitaa asioitani ollenkaan. Miltä tuntuisi elää vain aamukahdeksan ja iltakuuden välillä? Iltakuuden jälkeen en voi enää lähteä hoitamaan asioitani, sillä tulkkausta ei ole saatavilla.

Meillä kuuroilla on sama oikeus toimia omalla kielellämme noissa tilanteissa kuin kuulevillakin. Siksi tulkkauspalvelujen saatavuuteen tulisi panostaa jatkossakin.

Maarit Tusa
lähihoitaja, erityisavustaja
kuntavaaliehdokas (KD)

teksti julkaistu aiemmin 
Helsingin Sanomissa 19.5.2021