Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on itäisen Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Keskussairaalassa on noin 30 vuoden aikana kehitetty osaaminen vaativiin leikkauksiin, joiden korkea taso on kansainvälisestikin vertaisarvioituna tunnustettua. Nyt lausunnolla oleva asetuksen muutos  tarkoittaisi toteutuessaan useiden merkittävien leikkausten loppumista Keski-Suomen keskussairaalasta. Näitä olisivat keuhko- ja ruokatorven syöpäleikkaukset, osa gynekologisista leikkauksista sekä mahalaukun, haiman, maksan ja peräsuolen syöpäleikkaukset. Uhattuina olisivat myös käden, ranteen, kyynärpään sekä nilkan tekonivel- ja reumakirurgia sekä vaativat selkäleikkaukset. (ks. tarkemmin alla)

Aikaisemmassa asetuksessa on ollut lauseke: ”tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan”. Tämä lause on tähän asti taannut sen, että tietyt leikkaukset olisivat erityisvastuualueella – niin sovittaessa – mahdollista koota myös ei-yliopistolliseen sairaalaan kuten Keski-Suomen keskussairaalaan Jyväskylässä. Nyt siis tämä lauseke poistettaisiin ja leikkaukset siirtyisivät Kuopioon tai muuhun yliopistolliseen sairaalaan, joita Suomessa on viisi. Syöpää sairastavien sekä ortopedisten potilaiden keskuudessa uhka leikkausten siirrosta on otettu kauhulla vastaan. Varsinkin seniori-ikäisillä pelko on ollut suuri: mikä on läheisten mahdollisuus käydä katsomassa, lähteä saattajaksi ja olla tukena. Leikkausten siirrot koskisivat merkittävää osaa Keski-Suomen väestöstä.

Asetuksen mukaan myös hedelmöityshoidot olisi tarkoitus siirtää Kuopioon. Tämä tarkoittanee useiden satojen kilometrien ajoja nuorille, ja näin taloudellisia raskaita kuluja usein vain muutaman minuutin (n. 10 min) hoidon vuoksi.

Leikkausten siirrot nostaisivat kustannuksia jopa kaksinkertaisiksi. Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään vuosittain noin 16 000 nukutusta vaativaa leikkausta. Asetuksessa mainittujen vaativien syöpäleikkausten osuus tästä on ollut noin 350, minkä lisäksi tulevat nimetyt ortopediset leikkaukset.

Osa potilaista on jo ilmaissut, että valinnanvapauden puitteissa he tulisivat valitsemaan Kuopion sijasta mieluummin Tampereen yliopistollisen sairaalan. Myös kyseisiä leikkauksia nyt tekevät lääkärit ovat ilmaisseet valtaosin, etteivät he tulisi siirtymään Kuopioon, vaan muualle maahan. Näin ollen ratkaisu ei välttämättä lainkaan vahvistaisi KYS:n osaamista tai toisi olennaisesti lisää leikkauksia. Sen sijaan leikkausten ja osaajien poistuminen heikentäisi olennaisesti Keski-Suomen keskussairaalan vetovoimaa lääkäreiden keskuudessa ja ennen kaikkea heikentäisi sairaalan toimintaa muiltakin osin (esim. päivystyksen toteuttaminen). Loppupeleissä koko ERVA -alueen erityisosaaminen voisi heikentyä.     

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille on valmistusmassa tänä vuonna uusi nykyaikainen sairaala Nova, johon eduskuntaryhmäkin kävi rakennusvaiheessa tutustumassa. (https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti). Sairaala on rakennettu ja suunniteltu nykyisen toiminnan tarpeisiin, joten merkittävät muutokset toiminnassa tarkoittaisivat myös uuden, modernin sairaalan vajaakäyttöä ja hukattuja investointeja.

Erikoissairaanhoidon jatkuminen tulee turvata Keski-Suomessa pääosin nykymuodossaan. KYS:n kanssa on mahdollista sopimusteitse järjestää leikkausten toteuttaminen järkevällä tavalla.

Kuva: (KSSHP arkisto)

Näin erikoissairaanhoidon työnjako- ja keskittämisasetusta aiotaan muuttaa

Viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa. Lisäksi viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan seuraavat tehtävät:

1) neurokirurgia, 2) maksakirurgia, 3) avosydänkirurgia, 4) tulehduksellisten suolistosairauksien leikkaushoito, 5) haimasyövän, mahasyövän, gynekologisen syövän lukuun ottamatta matalan riskin endometriumsyöpiä, periytyvän paksusuolisyövän, peräsuolen syövän, ruokatorvisyövän, invasiivisen rakkosyövän, sarkooman sekä keuhkojen, keuhkopussin, henkitorven ja välikarsinan syövän leikkaushoito sekä robottiavusteinen radikaali prostatektomia eturauhassyövässä.

6) käden, ranteen, kyynärpään ja nilkan tekonivelkirurgia, olkapään tekonivelen uusintaleikkaukset ja vaikeat tekonivelinfektiot, 7) reumakirurgia, 8) vaativat selkäleikkaukset, 9) huuli- ja suulakihalkiopotilaiden myöhäisvaiheen leikkaushoidot, 10) pään ja kaulan sekä leukojen ja suun alueen syövän hoito mukaan lukien melanooma, pois lukien muut ihosyövät, 11) kasvojen ja leukojen monimurtuma- ja monikudoskorjaushoito.

12) harvinaisiin suusairauksiin liittyvien synnynnäisten ja hankittujen häiriöiden diagnostiikka ja hoito, 13) aortan aneurysmien endovaskulaarinen hoito, 14) neurologiaan liittyvät endovaskulaariset toimenpiteet, 15) vaativat transkatetriset kardiologiset toimenpiteet, 16) koeputkihedelmöityshoidot, 17) uhkaava ennenaikainen synnytys ennen 32. raskausviikkoa, 18) vakavaa kroonista sairautta potevan synnyttäjän raskauden suunnittelu, seuranta ja synnytyksen hoito, 19) lasten ja nuorten saattohoidon ja palliatiivisen hoidon toteutussuunnitelman laatiminen, 20) lastenpsykiatrinen ympärivuorokautinen vuodeosastohoito sekä lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset, 21) vaikeiden, eri erikoisalojen välistä yhteistyötä edellyttävien psykiatristen häiriöiden tutkimukset ja hoidot sekä oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset.

Lausuntoaika asetusluonnoksesta päättyy 18. helmikuuta 2020.