Marika Visakorpi-Kemppaisen puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022:

Kiitos Keskustalle hyvästä aloitteesta, jonka myös koko KD-ryhmä aikanaan allekirjoitti! Valtuustoaloitteessa kiinnitetään perustellusti huomiota Korpilahden alueen lähiliikuntapaikkoihin ja liikuntaolosuhteisiin laajemminkin. Nuorten kaipaama Skeittiparkki, josta tehtiin siis myös heidän toimestaan kuntalaisaloite ja Pump Track -rata nostetaan aloitteessa erityisesti esiin ja on ilahduttavaa, että selvitystyö niiden osalta etenee.

On tärkeää, että kaupungin eri osia kohdellaan tasapuolisesti myös liikuntaolosuhteita kehitettäessä etenkin kun yksi strategiamme kärjistä on olla liikuntapääkaupunki. Korpilahden osalta näin ei aivan näytä olleen ja siitä on tullut useaan otteeseen palautetta myös alueen asukkailta. Lähiliikuntaolosuhdekartoituksen mukaan Korpilahden päiväkotien ja koulujen liikuntaolosuhteet on arvioitu heikoksi, mutta toimenpiteitä ei lähiliikuntapaikkaohjelmassa juurikaan ole.

Korpilahti edustaa maantieteelliseltä alueeltaan huomattavaa osaa Jyväskylästä, minkä lisäksi etäisyydet sieltä muiden alueiden liikuntapaikoille ovat pitkät. Tämä puoltaa sitä, että Korpilahden liikuntaolosuhteisiinkin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Asukkaat toivovat, että kaupunki voisi ylläpitää esim. suosittua jäälatua mäkisen latureitin ohella. Myös uimarannoista on tullut palautetta.

Yksi huomionarvoinen seikka on se, että vaikka Korpilahdella on kaupungin suurimmat metsäalueet, ei siellä ole yhtään kaupungin ylläpitämää luontopolkua. Muiden ylläpitämiä on luontopolkuja alueelta löytyy kaupungin sivuilta neljä: Vaarunvuoren luontopolku, jota ylläpitää Metsähallitus, Oravivuoren polku, joka johtaa Struven ketjun yhdelle mittauspisteelle, joka on Unescon maailmanperintökohde (ainut Jyväskylässä). Tikkalassa olevaa Hangasjärven ulkoilualuetta ylläpitää Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ja Haukankierrosta Korpilahden yrittäjät, Lions Club Korpilahti ja Tähtirinteen asukasyhdistys. Asukasyhdistysten ja yrittäjien aktiivisuus talkootöillä ylläpidettävissä liikuntapaikoissa on Korpilahdella esimerkillistä. Yhteistyötä voidaan varmasti tehdä jatkossakin, mutta tärkeää on, ettei kaupunki sysää omia vastuitaan vain vapaaehtoistoimijoiden harteille.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, että tulevassa lähiliikuntapaikkaohjelman päivityksessä otetaan huomioon myös Korpilahteen liittyvät toiveet ja tarpeet. Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä toivoo ja edellyttää, että näin tulee myös tapahtumaan.