Kaupunginvaltuusto kävi tänään lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarviosta. Tässä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro asiasta.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro talousarviosta vuodelle 2023
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat
Kaupungin talousarviota vuodelle 2023 ollaan valmisteltu jälleen monin tavoin ainutlaatuisessa tilanteessa. Vuodenvaihteessa toteutuva hyvinvointialueuudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia kuntatalouteen. Teemme nyt kaupungille ensimmäistä talousarviota ilman sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastuslaitoksen kokonaisuutta.
Taloudellisesti tämä tarkoittaa sitä, että yli 1 miljardin vuosibudjetti pienenee vähän yli 400 miljoonaan, eli noin 60% sekä toiminnasta, henkilöstöstä, että taloudesta siirtyy hyvinvointialueelle. Kunnille jäävistä vastuista selkeästi suurimmaksi nousee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut, jotka kattavat jatkossa Jyväskylän budjetissa puolet sen toimintamenoista.
Oman haasteensa talousarviovalmisteluun tuo epävakaa maailmanpoliittinen tilanne. Sota Euroopassa ja siitä seurannut energiakriisi sekä kova inflaatio aiheuttavat monia epävarmuustekijöitä myös meille paikallisesti.
Positiivista talousarviossa on se, että ennusteiden mukaan Jyväskylä on vahvistamassa asemiaan maan seitsemänneksi suurimpana kaupunkina, asukasluvun kasvu on ollut viime vuosina noin tuhannen luokkaan. Kaupungin veto- ja pitovoimaan on kuitenkin edelleen syytä panostaa, jotta tämä suunta säilyy hyvänä.
Hyvää on myös se, että vuoden 2023 talousarvio on tasapainoinen, eikä alijäämää pitäisi muodostua. Tasapainoisen talouden taustalla on kuitenkin kertaluonteinen ja hyvinvointialueuudistuksesta johtuva ”verotilitysrytmihäiriö”, kun kaupungille tilitetään vuonna 2023 osin vuonna 2022 korkeammalla veroprosentilla maksettuja veroja. Tässä kohtaa onkin syytä katsoa talousennustetta hieman pidemmälle. Vuoden 2024 osalta kaupungin talous näyttää ennusteiden mukaan yli 20 M€ alijäämäiseltä. Vaikkakin taloussuunnitelmavuosia 2024-2025 koskevat ennusteet ovat poikkeuksellisen epävarmoja.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitääkin tärkeänä tasapainoista ja pidemmälle katsovaa talouden suunnittelua, mitä myös kaupunginjohtajan esityksessä on huomioitu. Samalla sote-palveluiden poistumisen myötä toivotaan talousarvioon tulevan lisää ennustettavuutta ja tarkkuutta.
Merkittävin muutosehdotus suhteessa kaupunginjohtajan esitykseen ryhmällämme on kasvun ja oppimisen palveluihin. Sivistyslautakunta yksimielinen näkemys on, että sinne tarvitaan lautakunnan esittämä noin 2 M€:n lisää. Palvelutarpeen kasvusta ja jo tehdyistä sopimuksista koituvia kustannuksia ei voi jättää talousarvion ulkopuolelle. Se olisi alibudjetointia, jota ei voida hyväksyä. Varhaiskasvatus ja perusopetus ansaitsee ja tarvitsee jokaisen lautakunnan esittämän euron. Tätä voi perustella monin tavoin, mm. yhteisesti sovitulla strategialla, laadukkaalla opetuksella, ja sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvoinnilla. Samalla toivotaankin, että sairauspoissaolot sekä tällä että muilla toimialoilla saadaan laskuun.
Muiden lautakuntien toimialojen osalta kd-ryhmä on samoilla linjoilla kaupunginjohtajan esityksen kanssa.
Ryhmämme pohti myös, millä tuota sivistykseen esittämämme menolisäystä voisi kompensoida. Yhdeksi vaihtoehdoksi nousi myös kokoomuksen jo mainitsema henkilöstön liikunta- ja kulttuuriseteli, joka myönnettiin vuosi sitten alustavasti kertaluontoisesti. Vastaavat etuudet ovat toki arkipäivää monilla muilla työnantajilla. Emme kuitenkaan näe, että tämä on ratkaiseva tekijä henkilöstön pysyvyyden ja vetovoiman kannalta. Tärkeämpää on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnin perusasioista mm. noilla sivistykseen esitetyillä lisäyksillä.
Investointiosa on ensi vuonna edellisvuosia korkeammalla tasolla. Kouluja ja päiväkoteja on jo aiemmin laitettu kuntoon. Viimeisimpänä, mielestämme hyvin onnistuneena hankkeen, mainittakoon Kortepohjan uusi  Kortetalo, jossa ryhmämme kävi hiljattain vierailulla. Kokonaisuus on hienosti toteutettu, tilavat ovat monikäyttöiset ja joustavat, saman katon alla toimii mm. päiväkoti, koulu, kirjasto, neuvola ja perhekeskus.
Seuraavaksi vuorossa ovat  liikunnan ja kulttuurin investoinnit. Jalkapallohallille on kova tarve, ja ryhmämme kannattaakin Huhtahallin hanketta. Tämä toisi huomattavaa helpotusta suurelle joukolle harrastajia, niin jalkapallon kuin monien muidenkin lajien osalta. Myös Hippos-hankkeelle on investointiosassa varaus, ja toivottavasti se saadaan vihdoin käyntiin, kun vanhat tilat Monnarilla ja Hippoksella alkaa olla osittain jo hyvin huonossa kunnossa.
Kulttuurin osalta suunnitelmassa on sinfonian konsertti- ja harjoitustilat Paviljonkiin, mikä on hyvä, mutta ryhmämme toiveena edelleen tähän asiaan myös pysyvämpi ratkaisu.
Veroratkaisuissa olemme ryhmänä pohjaesityksen kannalla. Tuloveroprosenttiin ei voitaisikaan koskea, eikä siihen nyt tarvetta

nähdäksemme olisi ollutkaan. Myöskin kiinteistöveroprosentti voidaan pitää nykyisellään.
Lopuksi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivottaa kaupunginhallitukselle viisautta loppuviikon talousarvioseminaariin, ja kiittää kaikkia tähänastisesta hyvästä valmistelusta.

Petteri Muotka, 040 753 0344 kaupunginvaltuutettu (KD) sivistyslautakunnan jäsen
valtuustoryhmän puheenjohtaja