Valtiosihteeri Martti Hetemäen tuore selvitys pitää merkittävimpänä syynä syntyvyyden laskuun nuorten miesten työllisyysasteen ja koulutusasteen laskua. Naisten koulutustaso on kasvanut ja miesten laskenut. Parhaassa työiässä olevien miesten työllistymisessä Suomi on OECD-maiden neljänneksi huonoin. Perheen perustamista nuorten miesten keskuudessa näyttäisi lykkäävän esimerkiksi työttömyys. Alhainen syntyvyys on todella suuri ongelma yhteiskunnalle. Syntyvyyden alhainen taso johtaa eläkemaksujen kasvuun ja eläkeiän nostoon. Se lisää kestävyysvajetta ja säästöpaineita ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan huomattavasti enemmän, jos palvelut aiotaan säilyttää nykytasolla. Esimerkiksi lähihoitajista ja lastentarhanopettajista on monin paikoin huutava pula, koska kotoperäisiä työntekijöitä alalle ei vaan ole.

Alhaisen syntyvyyden juurisyihin on nyt puututtava. Koulutukseen on panostettava ja lähiopetusta on lisättävä. Koulutus on saatava pojille kiinnostavammaksi. Koko maata katsottuna erityisesti ammatilliseen koulutukseen tehdyt leikkaukset heikentävät koulutuksen saatavuutta mm. Itä- ja Pohjois-Suomessa. Samoilla alueilla peruskouluikäisten poikien oppimistulokset ovat kaikkein heikoimpia. Välityömarkkinat on uudistettava ja palkkatukeen saatava panostuksia. Vaikeimmin työllistyvien kohdalla työttömyysturvan käyttö palkkatukena on mahdollistettava. Ruotsin palkkatukimenot/BKT ovat viisi kertaa suuremmat kuin Suomen. Sosiaaliturva on uudistettava työntekoon kannustavammaksi puolueemme KD:n mallin mukaiseksi. Ruotsissa on Suomea aktiivisempi työvoimapolitiikka, paremmat työnteon kannustimet sekä pienituloisten työllisten osuus kaksinkertainen Suomeen nähden. Perhe-etuudet on saatava paremmalle tasolle. Lisäksi perhe-etuuksissa on tarkastamisen varaa.  Esitän vauvarahaa ja lapsiperheiden indeksileikkureiden purkua. Lapsilisää on nostettava ja verotuksen lapsivähennys palautettava. Lisäksi pitää panostaa lapsiperheiden kotiapuun nykyistä enemmän. Kaikki nuoret miehet mukaan yhteiskuntaan niin alkaa lapsia syntyä!


Tomi Kuosmanen
2. varapuheenjohtaja
Kristillisdemokraatit
Jyväskylän kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen