Petteri Muotka:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aloitteessamme  ehdotetaan, että tulevien kilpailutusten ja hankintojen yhteydessä Jyväskylään hankittaisiin muutamia pyörien kuljettamiseen soveltuvia linja-autoja tai muokattaisiin nykyisistä sellaisia lisävarustein. Näillä päästäisiin liikennöimään aluksi kokeiluluontoisesti muutamia valittuja bussivuoroja.

Aloitevastauksessa tähän ajatukseen suhtaudutaan myönteisesti ja todetaan:
“Kalustovaatimuksissa voidaan pyrkiä ottamaan huomioon myös kiinnitysmahdollisuudet polkupyörille. Jos sopiva ratkaisu pyörien kiinnittämiseen löytyy, sitä voidaan kokeilla muutamissa autoissa jo aiemmin.”

Näin toivomme tapahtuvan. Onhan tämä kuitenkin huomattavasti edullisempi tapa edistää pyöräilyä kuin esim. nyt jo rakenteilla olevat joidenkin pysäkkien yhteyteen tulevat pyöräparkit, mitkä nekin ovat toki hyvä kokeilu. Jää nähtäväksi kuinka nämä toimivat.  Onko esim. työmatkaliikenteessä mielekkäämpää jättää pyörä parkkiin vai ottaako se matkaan bussiin.

Joka tapauksessa toivotaan, että nämä jo muutamissa muissa kaupungeissa pilotoidut polkupyöräbussit huomioidaan jatkossa osana Jyväskylän polkupyöräilyn edistämisohjelmaa

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää kaikkia aloitteen allekirjoittaneita.
Kiitos myös viranhaltijoille tästä vastauksesta ja positiivisesta suhtautumisesta asiaan.