Kaikkiaan 41 valtuutettua allekirjoitti eilisessä valtuustossa tämän Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jonka oli valmistellut varavaltuutettumme Mervi Turunen (kuvassa). #pyöräily #liikuntapääkaupunki #jyväskylä #matkailu #resurssiviisaus #linkki

POLKUPYÖRÄBUSSEJA JYVÄSKYLÄÄN

Ehdotamme, että tulevan paikallisliikenteen kilpailutuksen ja bussiliikenteen kehittämisen yhteydessä (Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma) Jyväskylään hankitaan muutamia pyörien kuljettamiseen soveltuvia busseja liikennöimään aluksi kokeiluluonteisesti valittuja bussivuoroja.

Tällaisessa bussissa on sisällä helppokäyttöisiä ja tukevia pyörätelineitä ja muu osa bussista on varustettu normaaleilla istuimilla.

Vastaavia toteutuksia on tehty mm. Iso-Britanniassa ”Bike friendly buses” (Borders Buses network)
https://www.bordersbuses.co.uk/bike-friendly-buses ja (Itä-Yorkshiressa)
https://www.hullccnews.co.uk/11/08/2020/bike-friendly-buses-come-to-hull/ sekä (Skotlannissa)
https://ecf.com/news-and-events/news/buses-combining-cycling-and-public-transport-scotland.

Suomessa Tuusulassa HSL:llä kokeiltiin pyörien kuljettamista bussivuoroilla kesän 2021 ajan. Kokeilussa tehtiin huolellista esiselvitystä, kartoitettiin mahdolliset ongelmakohdat, seurattiin käyttöastetta ja kerättiin palautetta sekä koottiin loppuraportti kehityskohteineen jatkokäyttöä varten. Kokeilu sujui kokonaisuudessaan mallikkaasti ja raportti on hyvä pohja lähteä myös Jyväskylässä selvittämään ja kokeilemaan pyörien kuljetusta busseissa. Koska HSL ei ole vielä raporttia käsitellyt, ei se ole julkisessa jaossa. Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuutetut ovat saaneet tutustua raporttiin kerätessään austatietoa valtuustoaloitteeseen. Raportin antoi nähtäväksi HSL:ltä osastonjohtaja Tero Anttila. Teknisesti pyörien kuljettamiseen voi olla lattiaan kiinnitetty teline, johon mahtuu kaksi pyörää rinnakkain tai seinää vasten oleva teline, joka lasketaan alas ja johon pyörät sijoitetaan rinnakkain, tarpeen mukaan hihnakiinnityksellä varmistaen. Telineet ovat helppokäyttöisiä, eikä käyttö edellytä
bussinkuljettajan apua. Ajatuksena on, että bussissa voi matkustaa muitakin kuin pyöräilijöitä samaan aikaan, tilaa on myös istuimille. Mikäli pyöriä ei ole kuljetuksessa, voi kyseistä monitoimitilaa käyttää rattaille, rollaattorille, pyörätuoleille ja seisten matkustajille. Jos kyseessä on lattiaan kiinnitetty pyöräteline, voi sen takana olla seinältä alas laskettavia istuimia, jolloin tila on istuinkäytössä esimerkiksi talvella, kun pyörien kuljetus on vähäisempää. Tuusulan kokeilussa telineitä ei ollut, pyörä sidottiin hihnalla kiinni seinää vasten. Tämä kiinnitysratkaisu osoittautui käytettävyydeltään kehittämistä vaativaksi. Edellä mainitut telineet olisivat kattavampi ratkaisu.

Kaupunkimme tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöastetta, edistää lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista sekä etsiä vaihtoehtoja liikennetarjonnan lisäämiseen. (Linkki Tulevaisuuteen 2030) Myös seutukuntamme matkailubrändin keskiössä on kestävä matkailu, johon sopisi mainiosti ehdottamamme bussikokeilu. Tällainen bussi mahdollistaisi esimerkiksi yhdensuuntaisen työmatkapyöräilyn: pitkä työmatka taittuu aamulla bussilla ja työpäivän päätteeksi pyöräillen kotiin. Pyörien kuljettamisen bussivuorot tarjoaisivat matkailijoille ja paikallisille pyöräilijöille mahdollisuuden saavuttaa nopeasti ja vaivattomasti Jyväskylän keskustasta kauempana sijaitsevia pyöräilyreittejä sekä liikunta- ja luontokohteita.

Kokeilua voisi tehdä esimerkiksi linjastoilla: keskusta – Säynätsalo, keskusta – Tikkakoski tai keskusta – Laukaa. Näistä mm. Säynätsalon saaristoreitillä on pyöräilymatkailijoille paljon nähtävää ja koettavaa: luonto, vesistöt, Alvar Aalto, ravintola- ja matkailupalveluja. Bussivuoroja voisi markkinoida pyörien kuljetukseen keskittyen esimerkiksi huhtikuulta syyskuulle ja muina aikoina käyttää busseja normaalissa liikennöinnissä. Matkailijoita ajatellen pyörävuokrausta voitaisi kehittää yhteistyössä ennestään pyörävuokrausta tarjoavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Näin pyöräkaluston hankkiminen, huolto ja vuokraaminen eivät sitoisi kaupungin varoja. Kaupungin rooli olisi tehdä tunnetuksi pyöriä kuljettavat bussivuorot näkyvällä markkinoinnilla, pyörämatkailupalvelujen edistäminen ja bussiliikenteen koordinointi.