Kuosmanen: Hyväksytty kotouttamissuunnitelma puutteellinen

KD:n valtuutettu Tomi Kuosmanen olisi kaivannut Jyväskylän kaupunginvaltuuston maanantaina hyväksymään kotouttamisohjelmaan lisää sisältöä ja enemmän laatua. Kaupungin kotouttamisohjelma hyväksyttiin vuosille 2017-2020, joten se oli jo puolitoista vuotta myöhässä.

Kuosmanen nosti käyttämässään puheenvuorossa esille aiheita, jotka kotouttamisohjelmasta oli tyystin unohdettu, mm. maahanmuuttajien asumiseen liittyvät kysymykset, työperäisen maahanmuuton edistäminen, maahanmuuttajien toisen asteen koulutus, maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen, ikääntyneet maahanmuuttajat, maahanmuuttajien osallisuus päätöksenteossa, maahanmuuton taloudelliset vaikutukset kaupungin talouteen, pakolaisten vastaanotto ja tilastoja kotouttamisprosessin kestosta Jyväskylässä.

Hänen mielestään seuraavaa ohjelmaa tulisi alkaa valmistella hyvissä ajoin laajapohjaisena asiantuntijatyönä, jotta vuoden 2021 alussa Jyväskylän kaupungilla olisi käytössään kokonaisvaltainen ja laadukas kotouttamisohjelma.