Maakuntavaltuustoaloite: Junalla tunnissa Jyväskylästä Helsinkiin

Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmä jätti 1.6.2018 Karstulassa maakuntavaltuustoaloitteen:

Junalla Jyväskylästä tunnissa Helsinkiin

Esitämme, että maakunnan liitto aloittaa viipymättä selvityksen tekeminen suorasta pikaratayhteydestä Jyväskylästä Helsinkiin. Tavoitteena tulisi olla, että Jyväskylästä päästäisiin tunnissa junalla Helsinkiin kahdenkymmen vuoden sisällä.

Keski-Suomen liikenneyhteyksien kehittämisessä on otettava rohkeita uusia askeleita eteenpäin, jotta emme jää kehityksen jalkoihin. Emme voi ajatella vain Tampereen yhteyden parantamista, vaan meidän on nähtävä eteenpäin seuraavan sadan vuoden ajalle. Lyhyemmällä junayhteydellä olisi merkittävä vaikutus alueen kilpailukyvylle ja ympäristölle. Myös ilmastotavoitteet vaativat raideliikenteen lisäämistä. Kun edestakainen junamatka Helsinkiin lyhenisi noin neljällä tunnilla, olisi säästetyllä matkustusajalla luonnollisesti myös laajoja sosiaalisia vaikutuksia ja jopa päivittäinen työssäkäynti pääkaupunkiseudulla tulisi realistiseksi vaihtoehdoksi.

Merkittävä asia olisi myös se, että tämä uusi yhteys vähentäisi liikennettä ruuhkaisella pääradalla ja parantaisi siten koko raideliikenteen luotettavuutta.