Jyväskylän kaupunki keskeyttää Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myyntiselvityksen

ALVA -selvitys päätettiin lopettaa. Resursseja ei ollut enää järkevää käyttää selvityksen jatkamiseen.

Jyväskylän Kristillisdemokraatit ovat linjanneet asian niin, että ymmärsimme taustalla olleet energiamarkkinan murrokseen liittyvät isot haasteet ja muut perusteet, mutta pidimme ensiarvoisen tärkeänä, että asiaan liittyvien moninaisten kysymysten vuoksi tehdään kunnollinen riskikartoitus ennen päätöksentekoa.
Asia eteni osaltamme seuraavasti:
– kaupunginhallituksen tehdessä päätöstä selvityksen aloittamisesta, esitimme päätöksen hylkäämistä ja asiaan palaamista kun riskikartoitus on tehty > esitys ei menestynyt ja selvitys käynnistyi
– kun selvitys aloitettiin edelleen edellytimme että kattava ja puolueeton riskikartoitus tehdään sen yhteydessä, jotta asiassa voidaan tehdä harkittu päätös.

Kuva: Jyväskylän kaupunki

Linkki Jyväskylän kaupungin uutiseen: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-02-10_jyvaskylan-kaupunki-keskeyttaa-alva-yhtiot-oyn-vahemmistoomistusosuuden?fbclid=IwAR0twVHW9YGu2z0x163PzdEQFRQ0wZ6vELmOuNgtd4RWSj6Vlf0m0oLUILE