”Nuorten mielenterveysongelmat ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Nämä eivät kuitenkaan ole seurausta itse koronapandemiasta, koska koronatauti on nuorilla lievä. Sen sijaan ongelmat ovat seurausta rajoitustoimista, jotka estävät nuoria elämästä normaalia elämää.
Kaupungin vastauksessa korostetaan, että päätöksiä tehtäessä on tärkeä arvioida lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia ja estää syrjintää ja eriarvoisuutta. Siksi onkin hämmentävää, että kaupunki nyt omilla toimillaan aiheuttaa nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä. Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän päätti 24.1. ottaa koronapassin käyttöön sisäliikuntatiloissa ja 16-18-vuotiaiden liikunta- ja harrastusryhmissä. Rokottamattomien vanhempien lapset eivät pääse vanhempiensa kanssa esimerkiksi uimahalliin.
Koronan torjumisen varjolla koronapassia vailla olevia nuoria estetään osallistumasta harrastusryhmiin. Kesken jääkiekko-, salibandy- ym. urheilulajien kautta asetettu rajoitus keskeyttää monien nuorten harrastuksen ehkä loppukaudeksi ja eristää heidät tovereistaan. Johtoryhmän asettama rajoitus on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta paljon tuhoisampi kuin se pieni vaara, minkä koronaviruksen aiheuttama tauti heille aiheuttaa.
Uuden kaupunkistrategian yksi kärjistä on inhimillisyys. Nuoren erottaminen harrastuksista ja kaveripiiristä on julma toimenpide, jota ei tulisi tehdä ilman vahvaa lääketieteellistä perustetta. Lisäksi tällaisen perusteen pitäisi ottaa huomioon nuoren terveys kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään yhden taudin osalta. Koronapassin käytöllä ei ole osoitettu olevan merkitystä omikronviruksen leviämisen estämisessä. THL ei suosittele koronapassin käyttöä nykytilanteessa. Näissä oloissa nuorten harrastusten rajoittaminen on yksinkertaisesti nuorten kiusaamista. Syrjivän koronapassin käyttö on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella.
Lapsiystävällisenä liikuntapääkaupunkina itseään mainostavan Jyväskylän asettamat rajoitukset lasten ja nuorten liikunnalle ja harrastusryhmille ovat kohtuuttomia tilanteessa, jossa sairaalahoidossa on enää yksittäisiä potilaita ja tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta ja kun tiedetään, ettei nykyinen rokote estä saamasta tartuntaa tai tartuttamasta. Tällä päätöksellä lisätään lasten ja nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä ilman, että rajoituksilla on merkitystä taudin leviämisen estämisessä tai sairaalakuormituksen keventämisessä.
Poikkeusolojen johtoryhmä kohtelee vailla koronapassia olevia asukkaita toisen luokan kansalaisina, jotka eivät saa käyttää omilla verovaroillaan maksamiaan palveluita riippumatta siitä, kuinka terveitä he todellisuudessa ovat.”

Tapio Puolimatka, kaupunginvaltuutettu