TAVOITTEEMME JYVÄSKYLÄSSÄ

LAPSIYSTÄVÄLLINEN JYVÄSKYLÄ

 • lapsivaikutusten arviointi aktiivikäyttöön ja perheiden ääni kuuluviin
 • koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot pidettävä kohtuullisina oppimisen ja laadukkaan
  varhaiskasvatuksen turvaamiseksi
 • oppilashuolto riittävälle tasolle
 • aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen oltava kohtuullisia
 • ennaltaehkäisevät palvelut ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisas valinta

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JYVÄSKYLÄ

 • riittävästi hoitavia käsiä ja aitoa välittämistä ikäihmisten palveluihin
 • valinnanvapautta omaishoidon sijaisjärjestelyihin
 • yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja yksinäisyyden ja turvattomuuden voittamiseksi kuten
  rakentamismahdollisuuksia yhteisöllisille asumisratkaisuille
 • kohtuuhintaisia tai ilmaisia lähiliikuntapaikkoja kattavasti saataville

VASTUULLINEN JYVÄSKYLÄ

 • talous pidettävä tasapainossa ja kustannustaso kohtuullisena
 • työllistymisen polut selkeämmiksi
 • kotouttaminen hoidettava hyvin; maahanmuuttajien osallisuus voimavaraksi
 • resurssiviisaus osaksi kaikkea päätöksentekoa; biokaasun käyttöä laajennettava kaupungin kuljetuksissa
 • peruspalveluiden oltava kohtuudella kaikkien saavutettavissa

YRITYSYSTÄVÄLLINEN JYVÄSKYLÄ

 • sujuvat ja selkeät palvelut yrityksille lupa-asioiden hoitamiseksi ja tonttien löytymiseksi
 • hankinnoissa huomioitava paikalliset toimijat lain puitteissa
 • innovatiivista yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa kehitettävä jatkuvasti

Kristillisdemokraatit
Jyväskylässä