Jyväskylän kaupungnvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 budjetin varsin yksimielisesti. Valtuustossa käytiin kuitenkin vilkasta keskustelua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta. Lopulta äänestettiin siitä, poistetaanko rajaus elokuusta 2019 vai asteittain pidemmällä aikavälillä. Kristillisdemokraatit kannattivat jälkimmäistä vaihtoehtoa, joka hävisi äänestyksessä äänin 45-22. KD:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt valtuutettu Petteri Muotka totesi myös seuraavaa:

Yhteiskunta on muuttumassa suuntaan, jossa viranomainen on lähin omainen. Tätä emme toivo lapsille, vanhuksille, sairaille, eikä kenellekään. Tukea antaisimmekin mieluummin enemmän kodeille ja perheille, mikä auttaa myös syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn.

Kaiken kaikkiaan KD ryhmä oli varsin tyytyväinen budjettiesitykseen.