Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja 20 muun valtuutetun aloite Icehearts -toiminnan käynnistämiseksi Jyväskylässä eteni valtuustossa.

13.5.2019 tehdyssä valtuustoaloitteessa ehdotettiin, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuutta käynnistää Icehearts -toiminta Jyväskylässä. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi, joka ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Toiminnassa sitoudutaan 12 vuoden mittaiseen lapsen tukemiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat varhaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä.

Vastauksessa todetaan mm.

mikäli SIB-rahoitusmalli toteutuu Jyväskylässä, Icehearts -toimintaa voidaan tarkastella sen mahdollisena osana tai toteutettavaksi muilla mahdollisilla keinoilla. Koska Icehearts toiminta sijoittuu lastenelämässä niin kouluun kuin vapaa-aikaan, tulisi Jyväskylän kaupungin myös sitoutua toimintaan poikkihallinnollisesti ja monialaisesti. Toiminnan toteutuksessa mukana tulisi olla varhaiskasvatus-, perusopetus- ja sosiaalipalvelut sekä vapaa-ajan näkökulmastanuoriso- ja liikuntapalvelut.

Rahoitusjärjestelyt selviävät tarkemmin keväällä.