Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä läsnäolijat, (Mia Puolimatka, KD)

kaupunginjohtajan yhdessä kaupunginhallituksen kanssa laatima ja viimeistelemä talousarvio vuodelle 2022 on historiallinen, sillä samanaikaisesti Jyväskylässä viranomaiset ja luottamushenkilöt ovat joutuneet valmistautumaan ja ennakoimaan pian perustettavalle Keski-Suomen maakunnan hyvinvointialueelle siirtymisen hyötyjä ja haittoja niin varjolaskelmien muodossa kuin vähentämään koronatoimenpiteiden takia paisunutta hoitovelkaa, jota kukaan ei ennakoinut edes painajaismaisimmissa päiväunissaan. Eli lyhyesti, olemme uuden edessä, mutta emme aseettomina. Meillä on yhä osaavia asukkaita, virkamiehiä ja arjessa välittäviä ihmisiä, jotka auttavat lähimmäistään sydämestään käsin.

Ohessa muutama nosto talousarvion sosiaali- ja terveyspalveluista:

Sosiaalipalvelujen perheiden ennaltaehkäisevät palvelut vastaavat avohuollon lastensuojelun tarpeista tilanteissa, joissa vanhemmat eivät jaksa valvoa enää seuraavaa neljää tuntia siinä missä heille tarjotaan neljän viikon odotusaikaa sosiaalipalvelujen ensitapaamiselle. Tilanteet eskaloituvat nopeasti, jolloin tulee paljon turhia huostaanottoja. Onneksi odotusaikaa voidaan nyt lyhentää huomattavasti. Huostaanotettujen lasten määrän laskua voisi jatkossa vauhdittaa Ruotsin mallilla, jossa sijoituskustannukset on saatu kuriin edullisempien perhesijoitusten avulla. Suomessa esteenä ovat enää puuttuva koulutus ja toimintakulttuurin muokkaus.

Tulevaisuudessa ikääntyvien ja vammaisten hoitovastuun painopiste siirtyy resurssipaineessa koteihin, joissa omaishoitajat huolehtivat minimikustannuksella lähimmäisistään. Riittävään perhehoitoon onkin satsattava lähivuosina, jotta omaiset pääsevät välillä levähtämään. Myös eri tavoin vammaisten työllistymistä kuntaan on syytä lisätä jatkossa, jotta vammaisten ihmisoikeudet eivät jää vuoden 2016 muodolliselle sopimustasolle ja sitä myöten jälkeen arjen ja työelämän uusista mahdollisuuksista. Kaikki ihmiset on pidettävä yhdenvertaisesti mukana työssä ja yhteiskunnassa: monilla vammaisilla on paljon annettavaa ja heillä on lahjoja siinä missä muillakin. Tässä kohtaa tilakustannuksia tehostavat seinättömät päivätoiminnat mahdollistavat integroitumisen ulkopuolisiin yhteisöihin, jolloin kasvava vuorovaikutus voi purkaa turhia ennakkoluuloja vammaisia kohtaan.

Valtion koronatoimenpiteet ovat vaikuttaneet avoterveydenhuoltoon hoitovelkaa kasvattamalla. Hoitovelkaa on myös kasvattanut kymmenien jyväskyläläisten hoitajien sitominen jäljitä, testaa ja eristä – menetelmän vaatimiin toimenpiteisiin. Yhtenä ongelmana on, että esimerkiksi PCR -testi antaa vielä kuukausia myöhemmin korona-infektoituneesta ihmisestä positiivisen arvon. Koronapandemian hoitoa on ohjannut myös oletus, että rokotukset estävät merkittävästi tartunnan saamista ja tartuttavuutta. Lääketieteelliset ja arvostetut tutkimukset kuitenkin puhuvat toista. Väärän oletuksen pohjalta on rakennettu koronapassijärjestelmää ikään kuin terveyden ja vapauden turvaamiseksi, vaikka tiedetään, että täysin rokotetut saavat tartuntoja ja levittävät tartuntaa lähes yhtä paljon kuin rokottamattomat. Yleisesti tiedetään kansainvälisen kokemuksen perusteella, että rokotteet vuotavat. Vaatimus ottaa koronarokotus, jonka aiheuttamat haitat ovat suhteessa ennätyssuuria ja jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei riittävästi tunneta, on saanut useat Suomessa potilaiden hoidosta vastaavat sairaanhoitajat siirtymään jo ennalta muihin tehtäviin ja näin resurssipula erityisesti osaavista sairaanhoitajista kasvaa. Ilmiö on tuttu jo Yhdysvalloista, Saksasta ja Britanniasta ja se haastaa meidät Suomessakin. Nyt tarvitaan maalaisjärkeä ja kriittistä ajattelua tosiasioiden valossa.

Jyväskylän kaupungin talousarvio vuodelle 2022 huomioi sosiaali- ja terveyslautakunnan toiveet ja tarpeet talouden haasteellisen tilanteen huomioiden erinomaisesti ja yksimielisesti. Se uskaltaa tunnustaa ihmisten hädän ja reagoi tähän rohkeasti valtion muutosrajoittimesta huolimatta. ”Rohkeasti, aikaansa edellä”, on Jyväskylän iskulauseena tänäänkin.

Mia Puolimatka

Kaupunginvaltuutettu (KD)