Poliittisilla päätöksillä on iso merkitys ihmisten hyvinvointiin, mutta kaikkea niillä ei voi ratkaista. Niillä ei voi säätää vaikkapa sitä, välittävätkö ihmiset toisistaan ja osoittavatko he ystävällisyyttä lähimmäisilleen. Mutta kunnallisilla päätöksillä voidaan tukea yhteisöllisyyttä, mikä parhaimmillaan edesauttaa välittämisen kulttuuria.

Ennen koko kylä kasvatti lapset ja sokeria saattoi käydä lainaamassa naapurilta, mutta nyky-yhteiskunnassa suomalaiset tarvitsevat hieman apua yhteisöllisen ilmapiirin luomiseksi. Esimerkiksi asuinalueen yhteisiä tempauksia, tapahtumia, kohtaamispaikkoja ja vapaaehtoistoimintaa. Yhteisöllisyydestä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on niille, joilla ei sen hetkisessä elämäntilanteessaan ole koulu- tai työyhteisöä. Kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat, työttömät ja eläkeläiset erityisesti tarvitsevat kohtaamispaikkoja, joissa pääsee tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja jakamaan elämää. Samoin maahanmuuttajille ja hiljattain paikkakunnalle muuttaneille tämä on erityisen tärkeää.

Korona-aika on tuonut yhteisöllisyyden toteutumiselle omat haasteensa, kun kaikenlaisia kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan. Toisaalta myös uusia luovia yhteisöllisyyden tapoja on löydetty välittämään apua tarvitsijoille. Talvella ulkosalla toteutettiin myös kivoja tempauksia, kuten Taidepolku Mäki-Matin puistossa, jäälinnanrakennusprojekti Vanhan pappilan pihalla ja lumiukontekohaaste Suomen Ladun innoittamana. 

Nyt tämän koronan toivottavasti pikkuhiljaa hiipuessa, on yhteisöllisen ilmapiirin tukeminen mielestäni yksi tärkeimpiä asioita, mihin kiinnittää huomiota. Sellaisen ilmapiirin, missä tahdomme yhdessä tukea toisiamme tästä eteenpäin ja etsiä ja auttaa niitä ihmisiä, joilla on juuri nyt erityisen vaikeaa. Jos kokoontumisrajoitukset vielä jonkin aikaa seuraavatkin mukanamme, on tärkeää jatkaa yhteisöllisten toimintamallien kehittämistä näiden rajoitusten sallimissa puitteissa!

Kunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää varmistaa yhteisöllisyyden toteutuminen kunnan omissa palveluissa niin, että jokaisella on mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen itselleen tärkeissä asioissa. Kunnan tulee myös tukea sellaista järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllistä toimintaa, joka tukee yhteisöllisyyttä, ihmisten hyvinvointia ja aktiivisuutta, yhteisvastuuta ja lähimmäisyyttä! Kunnat voivat tukea tällaista toimintaa rahallisesti ja esimerkiksi tarjoamalla tiloja järjestöjen käyttöön.

Välittäminen on valttia tulevaisuudessakin – rakennetaan yhteisöllistä Jyväskylää!

 

Heini Jimmy
Lastenohjaaja
Kuntavaaliehdokas, KD, Jyväskylä

 

teksti julkaistu aiemmin,
28.4.2021, Suur-Jyväskylä Lehdessä