Jyväskylän kaupunginvaltuustolle annettiin 11.6.2018 pidetyssä kokouksessa tiedoksi selvitys varhaiskasvatuksen palveluverkosta vuosille 2018-2023. Jyväskylän kristillisen koulun rehtorina toimiva KD:n valtuutettu Petteri Muotka oli pitämässään puheenvuorossa varsin tyytyväinen tehtyyn selvitykseen. Hänen mukaansa on hyvä, että yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia pyritään arvioimaan etukäteen, jotta esim. tilat riittävät kaikille niitä tarvitseville lapsille.

Muotka muistutti, että jokainen lapsiin sijoitettu euro tulee moninkertaisesti takaisin. Tämä on tärkein viesti, mikä halutaan valtuustolle ja virkakoneistolle tuoda 2019 vuoden budjettivalmisteluun. On olemassa yhtenäinen näkemys siitä, että resursseja tarvitaan lisää. Tärkeää olisi nyt miettiä, mikä olisi paras tapa suunnata mahdolliset lisävarat.

Valtuutettu Muotka otti kantaa myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun varhaiskasvatuksesta, jossa varhaiskasvatuksen merkitystä ja osallistumisprosentin nostamista on pidetty tärkeänä. Toisaalta huolena on se, että ollaanko pieniä lapsia turhankin voimakkaasti työntämässä tai vetämässä pois kodeista.

Muotka toi esille KD:n valtuustoryhmän kannan, että kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa varhaiskasvatukselle. Kodin rooli on joka tapauksessa merkittävä, oli lapsi sitten enemmän tai vähemmän varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. Perheiden tukemista kasvatustyössä tulisi vahvistaa edelleen jo neuvoloista lähtien. Tärkeintä lapsen kasvulle ja kehitykselle on kaikin puolin turvallinen ympäristö sekä rakkaudellinen ja välittävä ilmapiiri, kun halutaan kasvattaa emotionaalisesti tasapainoisia ihmisiä. Akateeminen osaaminen yms. taidot rakentuvat päälle, kunhan perusta on kunnossa. Perheet ja heidän tilanteensa ovat erilaisia ja heillä pitää olla valinnanvapaus päättää lastensa hoitoratkaisuista, Petteri Muotka summasi puheenvuoronsa.