AJANKOHTAISTA

– MIELIPITEET JA UUTISET –

Kaupungin osallistumistapoja syytä pohtia

Julkaistu Keskisuomalaisessa 31.8.2019

Jyväskylän kaupungin virkamiesjohdon päätöksellä kaupungintalon salkoihin vedettiin Pride-viikolla kaupungin hankkimia sateenkaarilippuja. Kaupunginjohtaja päätti lisäksi ryhtyä tapahtuman suojelijaksi. Vaikka päätös oli hänen omansa, edustaa hän ratkaisullaan asemansa vuoksi väistämättä Jyväskylän kaupunkia. Tapahtumia voi vapaassa maassa vapaasti järjestää, mutta se miten kaupunki niihin osallistuu, on pohtimisen paikka. Kaupungilla on ollut tapana tukea monenlaisia tapahtumia esim. tiloja subventoimalla tai tuomalla tervehdys tilaisuuteen. Sen sijaan lippuja ei salkoon ole juurikaan vedetty, saati hankittu. Onko muutamalla lipulla tai tapahtuman suojelulla sitten jotain merkitystä? Mielestämme on kahdestakin syystä.

Ensinnäkin paraatipaikalla liputtaminen antaa vaikutelman siitä, että kaupunki on joko tapahtuman järjestäjä tai ainakin edustaa tapahtuman ja/tai sen järjestäjän tavoitteita. Kun kyseessä on vahvasti poliittisiakin tavoitteita edustava tapahtuma ja järjestäjä, ei osallistuminen ole aivan ongelmatonta. Ajatuksena lienee ollut ilmaista suvaitsevaisuutta, mutta oliko tarkoitus myös kannattaa esim. sellaisia järjestävän tahon mielipiteitä jakavia tavoitteita, kuin että myös alaikäisille voitaisiin tehdä sukupuolen korjauksia tai että Suomessa tulisi ottaa käyttöön sijaissynnytys? Mistä kaupunkilainen ylipäätään tietää, minkä puolesta liputetaan tai mitä suojellaan varsinkaan kun asiaa ei ole käsitelty missään kaupungin toimielimessä?

Toiseksi ratkaisut tekee ongelmalliseksi yhdenvertaisuus. Vuoteen mahtuu monenlaisia marsseja, tapahtumia ja teemapäiviä kuten vaikkapa kaupungin itse järjestämä vanhustenviikko, lapsen oikeuksien viikko ja romanien kansallispäivä. Kaupungilla ei ole minkäänlaisia liputusperiaatteita, joten herää kysymys, voivatko jatkossa muutkin tahot esittää kaupungille lippujen hankkimista ja salkoon vetämistä tai olisiko kaupungin tehtävä niin aivan omasta aloitteestaan? Entäpä sellaiset ryhmät/tapahtumat, joilla ei satu olemaan mitään lippua? Selvää on, että yhden tapahtuman liputtaminen on kaikkea muuta kuin yhdenvertaista. Ratkaisu ei myöskään voi perustua ajatukseen, että jossain muuallakin on näin tehty, vaan sen tulee olla kestävästi perusteltu ja yhdenvertainen. Toivomme näiden näkökulmien huomioon ottamista jatkossa.

Kaupunginvaltuutetut
Marika Visakorpi (kd)
Tomi Kuosmanen (kd)
Kati-Erika Timperi (kok)
Heidi Rentola (kesk)
Johanna Karjula (kesk)
Tapani Mäki (ps)
Jyväskylä

Valtuustoaloite Icehearts toiminnan käynnistämiseksi eteni

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja 20 muun valtuutetun aloite Icehearts -toiminnan käynnistämiseksi Jyväskylässä eteni valtuustossa.

13.5.2019 tehdyssä valtuustoaloitteessa ehdotettiin, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuutta käynnistää Icehearts -toiminta Jyväskylässä. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi, joka ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Toiminnassa sitoudutaan 12 vuoden mittaiseen lapsen tukemiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat varhaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä.

Vastauksessa todetaan mm.

mikäli SIB-rahoitusmalli toteutuu Jyväskylässä, Icehearts -toimintaa voidaan tarkastella sen mahdollisena osana tai toteutettavaksi muilla mahdollisilla keinoilla. Koska Icehearts toiminta sijoittuu lastenelämässä niin kouluun kuin vapaa-aikaan, tulisi Jyväskylän kaupungin myös sitoutua toimintaan poikkihallinnollisesti ja monialaisesti. Toiminnan toteutuksessa mukana tulisi olla varhaiskasvatus-, perusopetus- ja sosiaalipalvelut sekä vapaa-ajan näkökulmastanuoriso- ja liikuntapalvelut.

Rahoitusjärjestelyt selviävät tarkemmin keväällä.

icehearts