AJANKOHTAISTA

– MIELIPITEET JA UUTISET –

Kaupungin pyrittävä helpottamaan pienyrittäjien ahdinkoa

Kannanotto Jyväskylän kaupungin toimenpiteiksi pienyrittäjien ahdingon vähentämiseksi
Julkaisuvapaa 17.3.2020

Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmät edellyttävät kaupungilta vahvoja toimenpiteitä yrittäjien ahdingon vähentämiseksi.

Pienyrittäjien tukeminen, uusien toimintatapojen mahdollistaminen ja niiden tukeminen on elintärkeää, jotta yrittäjät voivat välttää lomautuksia ja yt-neuvotteluja viimeiseen saakka ja selviävät kriisitilanteesta. Tällä hetkellä ne yrittäjät, jotka ovat riippuvaisia päivittäisestä asiakasvirrasta ovat pahimmassa pulassa. 

Kaupungin on mahdollisuuksien mukaan kohdennettava kaikki hankinnat pienyrittäjien tuotteisiin ja palveluihin sekä huojennettava yrittäjiä koskevia maksuja. 


Jyväskylän kaupungin etätyöhön määrätyille työntekijöille, kaupunki voisi myöntää lounasetua, jolla pystyy kattamaan kustannuksia tilatessa lounasta paikallisesta yrityksestä kotiin.  Arvoltaan vähäisen edun voi työnantaja myöntää työntekijälle verottomasti.

Kaupungin tiloissa olevilta yksityisiltä toimijoilta esimerkiksi tanssikouluilta ei pidä periä vuokraa seuraavalta kahdelta kuukaudelta. 

Kaupungin tulee myöntää edullista sosiaalista lainoitusta yksinyrittäjille kassakriisin välttämiseksi.

Kaupungin 100% omistama energiayhtiö Alvan hinnoittelua tulee väliaikaisesti alentaa yrittäjille ja maksujen eräpäiviä siirtää joustavasti.

Kaupungin tulee muissakin yrittäjiä koskevissa laskutuksessa siirtää eräpäiviä joustaviksi.

Kaupungin tulee aikaistaa mahdollisuuksien mukaan tälle vuodelle suunniteltuja kilpailutuksia esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta. 

Kaupungin viestinnän tulee huomioida yrittäjien ahdinko ja käyttää kaupungin viestintäkanavia tukemaan paikallisia yrityksiä. Esimerkiksi ohjeita, miten ruokapalvelut voidaan saada kotiovelle. 

Business Jyväskylän alaisia Start-Up- yritysten yrityspolkuja tulee voida jatkaa ennalta sovittua pitempään.

Lisäksi valtuustoryhmämme edellyttävät selkeitä ohjeita ja riittäviä mahdollisuuksia yrittäjien koronatestaukseen.

Jyväskylässä 17.3.2020

         

           

               

Peruttuja tapahtumia!

Jyväskylän Kristillisdemokraatit peruu Korona-tilanteen vuoksi 1.4. päivälle kaavaillun vaali-infon sekä osallistumisen Vaajakosken Kohinoihin 14.3.

Vaali-info järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Myös kaupunginvaltuuston kokous 16.3. on peruttu.

Jyväskylän kaupunki keskeyttää Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myyntiselvityksen

ALVA -selvitys päätettiin lopettaa. Resursseja ei ollut enää järkevää käyttää selvityksen jatkamiseen.

Jyväskylän Kristillisdemokraatit ovat linjanneet asian niin, että ymmärsimme taustalla olleet energiamarkkinan murrokseen liittyvät isot haasteet ja muut perusteet, mutta pidimme ensiarvoisen tärkeänä, että asiaan liittyvien moninaisten kysymysten vuoksi tehdään kunnollinen riskikartoitus ennen päätöksentekoa.
Asia eteni osaltamme seuraavasti:
– kaupunginhallituksen tehdessä päätöstä selvityksen aloittamisesta, esitimme päätöksen hylkäämistä ja asiaan palaamista kun riskikartoitus on tehty > esitys ei menestynyt ja selvitys käynnistyi
– kun selvitys aloitettiin edelleen edellytimme että kattava ja puolueeton riskikartoitus tehdään sen yhteydessä, jotta asiassa voidaan tehdä harkittu päätös.

Kuva: Jyväskylän kaupunki

Linkki Jyväskylän kaupungin uutiseen: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-02-10_jyvaskylan-kaupunki-keskeyttaa-alva-yhtiot-oyn-vahemmistoomistusosuuden?fbclid=IwAR0twVHW9YGu2z0x163PzdEQFRQ0wZ6vELmOuNgtd4RWSj6Vlf0m0oLUILE