Valtuustoaloite: Icehearts toiminta käynnistettävä myös Jyväskylässä

Jo 11 kunnassa on käynnissä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevä Icehearts –toiminta. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi ja samalla sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Siinä sitoudutaan 12 vuoden pitkäkestoiseen tukeen lapsen elämässä. Toimintamalli on tavoittanut varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä. Tutkimuksen (THL Appelqvist-Schmidlechner 2017) mukaan Icehearts –toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia: koulunkäynti ja käyttäytyminen on parantunut, agressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, auktoriteettien kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, itsetunto vahvistunut, perheen sisäiset suhteet ja vanhempien jaksaminen parantunut ja liikunnallisuus lisääntynyt.

Yhden joukkueen kustannus kunnalle on noin 50.000 euroa vuodessa ja yhden joukkueen yhteiskunnalle tuoma säästö laskelmien (KTT Petri Hilli) mukaan jopa 2,8 miljoonaa euroa.

Icehearts toiminnan käynnistäminen olisi askel eteenpäin ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä ja tukisi kaupungin strategian kärkiä ”osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” ja ”liikuntapääkaupunki”.

Esitämme, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuutta käynnistää Icehearts –toiminta myös Jyväskylässä.

KD:n kannatus kasvoi Keski-Suomessa

Eduskuntavaalit on käyty. Kristillisdemokraattien kannatus (5,7 %) kasvoi Keski-Suomessa reilun prosentin, mikä oli suuri ilonaihe. Valitettavasti se ei aivan riittänyt kansanedustajapaikan saamiseksi. Kiitämme lämpimästi kaikkia KD:n äänestäjiä suuresta luottamuksesta sekä tukiryhmäläisiä! Kampanja oli monin tavoin onnistunut ja keskustelimme myös paljon Jyväskylän asioista.

Katsomme jo eteenpäin ja jatkamme työtä niin Jyväskylässä kuin muualla Keski-Suomessa kristillisdemokraattisen politiikan tekemisessä. Sille on selkeästi kysyntää.  Juuri sinä voit olla kasvattamassa joukkoamme liittymällä mukaan jäseneksi! Mitä leveämmät hartiat, sitä enemmän voimme vaikuttaa.  Katso kd.fi. Tervetuloa!

Marika Visakorpi

Nyt ollaan lähellä kansanedustajan paikkaa!

Keskisuomalainen julkaisi 2.4.2019 kirjoituksen Keskustalla raju romahdusvaara, jossa KSML-kyselyn mukaan KD tarvitsee vain 0,4% prosenttiyksikköä lisää kannatusta saavuttaakseen kansanedustajan paikan! KD:n kannatus on kyselyn mukaan nyt 6,6%. Kysely tehtiin 4. – 20. maaliskuuta ja siihen haastateltiin 1000 äänestysikäistä.

Tehdään näistä hyvät vaalit äänestämällä parhaat ehdokkaat eduskuntaan!

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 budjetin

Jyväskylän kaupungnvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 budjetin varsin yksimielisesti. Valtuustossa käytiin kuitenkin vilkasta keskustelua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta. Lopulta äänestettiin siitä, poistetaanko rajaus elokuusta 2019 vai asteittain pidemmällä aikavälillä. Kristillisdemokraatit kannattivat jälkimmäistä vaihtoehtoa, joka hävisi äänestyksessä äänin 45-22. KD:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt valtuutettu Petteri Muotka totesi myös seuraavaa:

Yhteiskunta on muuttumassa suuntaan, jossa viranomainen on lähin omainen. Tätä emme toivo lapsille, vanhuksille, sairaille, eikä kenellekään. Tukea antaisimmekin mieluummin enemmän kodeille ja perheille, mikä auttaa myös syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn.

Kaiken kaikkiaan KD ryhmä oli varsin tyytyväinen budjettiesitykseen.